Oficiálna stránka mesta Rožňava

MFK Rožňava

 10.02.2022
športový klub
MFK Rožňava
Názov klubu: MFK Rožňava
 
Adresa: Štítnická 64, 04801 Rožňava
 
Kraj: Východoslovenský
 
IČO: 35546166
 
DIČ: 2022218451
 
Vznik: 7.5.2002
 
Forma:  Občianske združenie
 
Štatutárny zástupca: Soňa Domiková
 
 
 
IBAN : SK76 0900 0000 0005 1303 5612
 
Charakteristika klubu:
MFK Rožňava vznikla 7.5.2002 ako nástupnícke združenie po Kalcit VTJ Baník - Agro a Baník Rožňava. Vznik futbalového klubu sa datuje v roku 1918.
Cieľom futbalového klubu je rozvíjať športové zručnosti u detí v rôznych vekových kategóriách. Pri práci s mládežou kladieme dôraz v prvom rade na lásku k športu, vedieme ich k zodpovednosti, práci v kolektíve. Snažíme sa vychovať sebavedomých hráčov, ktorí budú dôstojne reprezentovať  klub aj naše mesto. Každá kategória má svojho trénera a čas tréningov. Ak máte záujem kontaktujte nás cez email nova.mfk.roznava@gmail.com alebo SMS  0910916339.
 
Naši členovia sú rozdelení v kategóriách:
Prípravka   U9
Prípravka  U10
Prípravka  U11
Mladší žiaci U13
Starší žiaci  U15
Dorast   U19
Muži  A
Muži  B
 
MFK Rožňava je prihlásená cez systém SFZ do súťaži s kategóriami prípravka U10,U11 mestská liga Košice, prípravka U11 okresná súťaž ObFZ Rožńava,  Mladší a starší žiaci II.Liga VsFZ, Dorast U19 IV.Liga VsFZ, Muži A 6.liga VsFZ a muži B okresná liga ObFZ Rožňava.
 
Klub pravidelne usporadúva akcie pre deti ako Deň detí, Deň rodiny, denný kemp Šporťáčik s množstvom hernej zábavy pre deti.  Zároveň v spolupráci s Mestom Rožňava usporadúva turnaje, kde pozýva  futbalové kluby z iných miest, pre mládež vo všetkých vekových kategóriách a aj cestuje na  turnaje po celom Slovensku.
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 2. 2022 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava