Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Športovo strelecký klub 0268 Rožňava

 19.04.2022
Športovo strelecký klub
Športovo strelecký klub 0268 Rožňava

Názov klubu: Športovo strelecký klub 0268 Rožňava

Sídlo: Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava

Štatutárny zástupca: Peter Mešťan - predseda

IČO: 45007047

Dátum registrácie: 25.10.2006

Charakteristika:

Športovo strelecký klub 0268 Rožňava, vykonáva športovú činnosť v oblasti streleckého hnutia na odbornej úrovni v oblasti kompletnej streleckej prípravy. Zabezpečuje odbornú prípravu na dosahovanie špičkových streleckých výkonov detí a mládeže do 23 rokov na území mesta, zvyšuje ich telesnú a duševnú zdatnosť. Športovo strelecká, telovýchovná a iná odborná záujmová činnosť detí a mládeže mesta je uskutočňovaná pod vedením kvalifikovaného trénera.

Klub sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu detí a mládeže mesta, poskytuje im odbornú, poradenskú a metodickú činnosť v rámci tréningových dní v  pondelok, utorok, piatok, sobotu a podľa potreby v nedeľu.

Okrem tréningovej činnosti športovo strelecký klub reprezentuje mesto aj navonok, pretože je:

- usporiadateľom okresnej streleckej ligy,

- zúčastňuje sa okresnej streleckej ligy,

- zúčastňuje sa národnej ligy mládeže,

- zúčastňuje sa ligy talentovanej mládeže,

- zúčastňuje sa Majstrovstiev kraja KE, PO, SNV, BB a pod.,

- vyvrcholením sú Majstrovstvá Slovenska, na ktoré sú delegovaní Slovenským streleckým zväzom najlepší strelci a medzi nimi nechýbajú ani naši členovia, ktorí sa umiestňujú na popredných miestach.

Aj keď sa zdá, že sme mladý klub so vznikom len v roku 2006, vznik a činnosť bola vykonávaná pri Okresnom dome detí a mládeže  v Rožňave ako záujmový útvar  od roku 1978, kde bolo aj sídlo, ako strelecký krúžok, neskôr po postavení Základnej školy na Ulici pionierov boli pridelené priestory a zmenilo sa sídlo.

V rámci organizačných zmien členská schôdza klubu dňa 30.9.2006 schválila stanovy a následne bolo požiadané  Ministerstvo vnútra SR o registráciu ako Občianske združenie a táto registrácia bola vykonaná 25.10.2006 a taktiež bolo požiadané o pridelenie IČO.

Za toto dlhé obdobie 44. rokov strelecký krúžok a následne športovostrelecký klub vychoval odborníkov v športovej streľbe, ktorí pokračovali v štúdiu na strednej športovej škole v Košiciach a v Bratislave.

Mnohí reprezentovali mesto aj v pretekoch s medzinárodnou účasťou, kde naša odchovankyňa na Majstrovstvách Európy bola spoluúčastníčka v družstve SR a vytvorili nový európsky rekord.

 V školskom roku 2020/2021 maturoval v Košiciach ďalší športový strelec, ktorý našiel svoje uplatnenie v Ozbrojených silách SR ako aj ďalší pred ním.

Športovostrelecký klub ako aj predchodca športový krúžok v minulosti získal cenu mesta, ako aj športoví strelci spolu s trénerom Petrom Mešťanom, ktorý bez prerušenia vedie tento krúžok, resp. klub od roku 1978 doposiaľ.    

 


© Mesto Rožňava, 19. 4. 2022, Erika Švedová Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava