Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

SPELEO Rožňava

 16.08.2011
jaskyniarska skupina
SPELEO Rožňava

Názov klubu: Jaskyniarska skupina „ SPELEO ROŽŇAVA“ /ďalej len SRv/

Sídlo: Zoltána Fábryho č.11/1003, 048 01 Rožňava

Štatutárny zástupca: Bartolomej Šturmann – predseda

IČO: 31949894

Dátum registrácie: 26.03.1993

 

Rožňavská jaskyniarska skupina „SPELEO ROŽŇAVA“ v čase svojho vzniku v r. 1948 (založili ju: Ladislav Herényi, Štefan Roda a Viliam Rozložník) patrila medzi prvé organizované skupiny v rámci bývalého Československa a za celú dobu svojej existencie prispela k poznaniu podzemia krasových území na lokalitách celej republiky, no obzvlášť územia Slovenského krasu.
 

Charakteristika:

Je nezávislá dobrovoľná, nepolitická spoločenská organizácia združujúca individuálnych a kolektívnych členov, záujemcov o kras a speleológiu. Činnosť prebieha na území Slovenskej republiky a v zahraničí, pričom SRv rešpektuje pracovné záujmy ostatných oblastných speleologických skupín a klubov a zachováva právo priority. SRv je právnym subjektom, vystupuje vo svojom mene a prijíma záväzky. Sídlo SRv sa nachádza na území Slovenskej republiky na ulici Zoltána Fábryho 11/1003, 048 01 v Rožňave. SRv môže byť členom Slovenskej speleologickej spoločnosti alebo iných spoločenských organizácií po kladnom vyjadrení nadpolovičnej väčšiny členskej základne. Súčasťou SRv je špecializovaná podskupina – Jaskynná záchranná služba /JZS/. SRv – používa vlastné symboly : znak, odznak, zástavu a pečiatku.

Poslaním SRv je najmä: poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu, usporadúvať súťaže, výmenu skúseností, semináre, prednášky, výstavy, poskytovať dohodnuté služby. Pomáhať v kritických situáciách na vyzvanie v rámci JZS a HZS. Pri svojej činnosti spolupracovať s ďalšími odbornými organizáciami/zvlášť CHKO NP Slovenský kras a Aggtelecký kras/, zúčastňovať sa medzinárodných podujatí, pri svojej činnosti členovia skupiny dodržiavajú zásady ochrany prírody v rámci platnej legislatívy, prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov v organizáciách, ktorých je členom.

Svojou činnosťou sa SRv aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia.

Vo svojej činnosti sa SR riadi stanovami a príslušnými právnymi predpismi.

Rožňavská jaskyniarska skupina „SPELEO ROŽŇAVA“ v čase svojho vzniku v r. 1948 patrila medzi prvé organizované skupiny v rámci bývalého Československa a za celú dobu svojej existencie prispela k poznaniu podzemia krasových území na lokalitách celej republiky, no obzvlášť územia Slovenského krasu. Spojila jaskyniarov z Rožňavy, Plešivca, Kunovej Teplice, Turne.
Už viac ako 69 rokov odkrýva tajomné krasové podzemie pre radosť a potešenie z objaviteľského elánu, pre potešenie verejnosti cez sprístupnené jaskyne, pre pocit zadosťučinenia na konci namáhavej často adrenalínovej, no vždy tak úchvatnej objaviteľskej vášne. A tá dala prostredníctvom členov skupiny svetu také skvosty hry vody s vápencom ako v roku 1948 Marciho diera, 1951 Gombaseckú jaskyňu, v roku 1964 Krasnohorskú jaskyňu(v roku 1997 najvyšší stalagmit na svete-Guinnesova kniha rekordov), v roku 1978 Hruškovskú jaskyňu.  V roku 1991 Jaskyňu – Hučiaca vyvieračka v kunovej Teplici(Zúgó), ale aj ďalšie a ďalšie objavy ako jaskyňu pri Jašteričom jazere, Attilovu priepasť, Machovu, Besnú dieru, LT81, Múrikovú, Novú Bikfu, Býčiu jaskyňu na Hornom Vrchu a nové objavy v Gombaseckej jaskyni atď. Aj vďaka tejto skúsenosti jaskyne Slovenského krasu patria medzi svetové prírodné dedičstvo UNESCO.
Okrem úžasného krasového podzemia Slovenska sa Rožňavčania dostali do podzemia celej Európy. Majú svoje vlastné podzemné oltáre, napr. v Rumunsku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Rakúsku, zdolali skoro všetky významné vertikálne jaskynné systémy v Európe ale aj vo svete a každý z nás mal a má tam niekde v krase aj svoj vlastný podzemný Everest.
Okrem svojského elánu, organizátorského nadšenia, rožňavskí jaskyniari našli pre svoju lásku pochopenie aj vo vtedajšom baníckom múzeu, neskoršie na geologickom prieskume, na správe CHKO Slovenský kras v Brzotíne, ale aj u iných ustanovizní a v orgánoch mesta a okresu.

Ocenenia:

SPELEO ROŽŇAVA a členovia:

:Ladislav Herényi st.– in memoriam najvyššie ocenenie   speleologického   kongresu 1973 za objav Gombaseckej jaskyne(1951)

: Cena mesta Rožňava 1999

:2x zlatá medaila za výskumnú speleologickú činnosť od SSS

:1x strieborná medaila Ján Faško výskumnú činnosť od SSS

:1x strieborná medaila Ladislav Herényi ml.in memoriam za dlhoročné úspešné pôsobenie v skupine“ SPELEO ROŽŇAVA“ 2009 od SSS

: ocenenie mesta Rožňava za knižnú publikáciu: KRAS Rožňava a okolie-

A.Buzinkay, M.Hujdič, T.Lázar...

: ocenenie od Maďarskej vlády za záchranu života (speleopotápača) v Bódvarakó MR popri ďalších záchranárov...2002

: cena primátora Rožňavy za záchranu života (speleopotápača)-

Bolaček,Šturmann,Drenko,Szeleš,Boroš - 2002

: Roda, Hujdič,Abonyi, Bolaček – ocenenia mesta Rožňava

:Plaketa predsedu KSK –Zdenka Trebuľu 2013

.: Reprezentovanie Košického kraja v Projekte EU-HUNEX-DECATHLON 2009 a aktívne sa   zúčastnili na medzinárodnom cvičení záchranárskych síl a prostriedkov na území Maďarskej republiky (Budapešť, Miškolc).Bolaček, Slivka, Šturmann

: Zlatá medaila O.Bolaček in memoriam za zásluhy o rozvoj jaskyniarstva v Rožňave a na Slovensku, od SSS – 2014

a množstvo ďalších nemenovaných ocenení...

         

                                                                                        

 


© Mesto Rožňava, 2017, Mgr. Lenka Leštáková - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava