Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Výsledky výberových konaní - zápisnice

Výsledky výberových konaní

zápisnice /výpisy zo zápisníc/ z VK

ROK 2023

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Príslušník mestskej polície
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon pdf icon
(PDF, 435 kB)
(PDF, 278 kB)

ROK 2022

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Mentor                                                
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 298 kB)
 

 

ROK 2021

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Samostatný odborný referent školského úradu
Uskutočnené dňa:8.2.2021
pdf icon pdf icon
(PDF, 308 kB)
(PDF, 409 kB)
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: 31.3.2021
pdf icon pdf icon
(PDF, 811 kB)
(PDF, 334 kB)
Školský psychológ, špeciálny pedagóg
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 604 kB)
 
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 509 kB)
 
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 510 kB)
 
Referent odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 487 kB)
 
Účtovník
Uskutočnené dňa: mestom zrušené
pdf icon  
(PDF, 486 kB)
 
Príslušník MsP
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 369 kB)
 
Príslušník MsP
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 226 kB)
 
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov Mestského úradu v Rožňave s kumuláciou pracovnej pozície účtovník
Uskutočnené dňa:7.9.2021
pdf icon pdf icon
(PDF, 513 kB)
(PDF, 343 kB)
Vedúci odboru právneho a správy majetku
Uskutočnené dňa:7.9.2021
pdf icon pdf icon
(PDF, 234 kB)
(PDF, 208 kB)
Referent Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácii v Rožňave
Uskutočnené dňa: 05.08.2021
pdf icon pdf icon
(PDF, 483 kB)
(PDF, 336 kB)

 

ROK 2020

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Samostatný odborný referent školského úradu
Uskutočnené dňa: 8.1.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 416 kB)
(PDF, 502 kB)
Samostatný odborný referent správy bytového hospodárstva
Uskutočnené dňa: 10.3.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 944 kB)
(PDF, 682 kB)
Projektový manažér
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon pdf icon
(PDF, 687 kB)
-
Odborný pracovník komunitného centra
Uskutočnené dňa: 24.2.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 852 kB)
(PDF, 476 kB)
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby
Uskutočnené dňa: 26.2.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 699 kB)
(PDF, 386 kB)
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: 12.2.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 743 kB)
(PDF, 274 kB)
(PDF, 583 kB)
Vedúci odboru právneho a správy majetku Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 497 kB)
-
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 701 kB)
-
Vedúci odboru právneho a správy majetku Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 621 kB)
 
Vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 871 kB)
 
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: 10.8.2020
  pdf icon
vlastné žiadosti
(PDF, 622 kB)
Príslúšník MP
Uskutočnené dňa: 25.8.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 918 kB)
(PDF, 502 kB)
Informátor
Uskutočnené dňa: 25.8.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 522 kB)
(PDF, 308 kB)
Samostatný odborný referent školského úradu
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 308 kB)
 
Samostatný odborný referent pre miestne dane a poplatky
Uskutočnené dňa:
pdf icon pdf icon
(PDF, 1 MB)
(PDF, 114 kB)
Rozpočťár
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 940 kB)
 
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií Mestského úradu v Rožňave
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon pdf icon
(PDF, 810 kB)
(PDF, 400 kB)
Riaditeľ príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava
Uskutočnené dňa: 27.11.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 324 kB)
(PDF, 318 kB)
Samostatný odborný referent pre evidenciu hnuteľného majetku
Uskutočnené dňa: 18.11.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 510 kB)
(PDF, 763 kB)
Školský psychológ, špeciálny pedagóg  v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 600 kB)
 
Pedagogický asistent v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Uskutočnené dňa: 28.12.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 643 kB)
(PDF, 632 kB)
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 585 kB)
 
Samostatný odborný referent školského úradu
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 308 kB)
 
Príslúšník MP
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
Stiahnuť
(PDF,  kB)
 
Školský psychológ, školský špeciálny pedagóg
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 457 kB)
 
Riaditeľ príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava
Uskutočnené dňa:
pdf icon  
(PDF, 323 kB)
 

 

ROK 2019

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Pozorovateľ kamerového systému
Uskutočnené dňa: 24.1.2020
pdf icon pdf icon
(PDF, 494 kB)
(PDF, 510 kB)
Samostatný odborný referent pre ochranu a tvorbu životného prostredia
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 909 kB)
-
Samostatný odborný referent pre ochranu a tvorbu životného prostredia
Uskutočnené dňa: 24.4.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 510 kB)
(PDF, 85 kB)
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, ŽP a poz. Komunikácií
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 686 kB)
-
Príslušník  MP
Uskutočnené dňa: 21.5.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 567 kB)
(PDF, 828 kB)
Informátor
Uskutočnené dňa: 31.5.2019
  pdf icon
vlastné žiadosti
(PDF, 333 kB)
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby
Uskutočnené dňa: 26.6.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 698 kB)
(PDF, 448 kB)
Samostatný odborný referent pre investičné projekty
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 713 kB)
-
Projektový manažér
Uskutočnené dňa: Úradný záznam
pdf icon  
(PDF, 689 kB)
-
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, ŽP a poz. kom.
Uskutočnené dňa: 8.8.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 828 kB)
(PDF, 459 kB)
Vedúci odboru školstva
Uskutočnené dňa: 8.8.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 613 kB)
(PDF, 518 kB)
Samostatný odborný referent pre investičnú činnosť
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 693 kB)
-
Príslušník MP
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 801 kB)
-
Učiteľka MŠ E. Rotha Rožňava
Uskutočnené dňa: 1.8.2019
  pdf icon
vlastné žiadosti
(PDF, 74 kB)
Riaditeľka ŠJ pri MŠ Štítnická
Uskutočnené dňa: 27.8.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 702 kB)
(PDF, 461 kB)
Príslušník MP
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 803 kB)
-
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby
Uskutočnené dňa: 24.9.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 712 kB)
(PDF, 304 kB)
Pomocna sila v ŠJ
Uskutočnené dňa: 25.9.2019
  pdf icon
vlastné žiadosti
(PDF, 73 kB)
Vedúci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu
Uskutočnené dňa: 10.10.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 613 kB)
(PDF, 83 kB)
Referent pre osvedčovanie podpisov a listín
Uskutočnené dňa: 21.10.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 537 kB)
(PDF, 467 kB)
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: 18.11.2019
  pdf icon
vlastné žiadosti
(PDF, 551 kB)
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 744 kB)
-
Príslušník MP
Uskutočnené dňa: 11.12.2019
pdf icon pdf icon
(PDF, 916 kB)
(PDF, 473 kB)

 

ROK 2018

Pracovná pozícia Vyhlásenie VK Zápisnica
Referent kultúry a zahraničných vzťahov
Uskutočnené dňa: 5.4.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 304 kB)
(PDF, 98 kB)
Hlavný architekt mesta Rožňava
Uskutočnené dňa: 24.4.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 945 kB)
(PDF, 82 kB)
Príslušník MP
Uskutočnené dňa: 24.5.2018
pdf icon pdf icon  
(PDF, 902 kB)
(PDF, 78 kB)
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: 22.6.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 562 kB)
(PDF, 74 kB)
Udržbár
Uskutočnené dňa: 23.8.2018
pdf icon pdf icon
vlastné žiadosti
(PDF, 86 kB)
Samostatný odborný referent  na úseku správy a údržby verejného priestranstva a nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Uskutočnené dňa: 21.8.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 706 kB)
(PDF, 93 kB)
Príslušník mestskej polície
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon  
(PDF, 390 kB)
-
Príslušník mestskej polície
Uskutočnené dňa: 25.9.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 566 kB)
(PDF, 593 kB)
Pracovník pre rozvoz stravy
Uskutočnené dňa: 21.8.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 502 kB)
(PDF, 58 kB)
Učiteľka MŠ
Uskutočnené dňa: neúspešné
pdf icon pdf icon
(PDF, 742 kB)
-
Pracovník KC
Uskutočnené dňa: 23.11.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 891 kB)
(PDF, 122 kB)
Učiteľka MŠ Pionierov Rožňava
Uskutočnené dňa: 18.12.2018
pdf icon pdf icon
(PDF, 745 kB)
(PDF, 79 kB)

 

ROK 2017

  Pracovná pozícia Zápisnica
pdf icon Príslšník MsP
(PDF, 120 kB)
pdf icon Riaditeľ ZŠ Ul. pionierov
(PDF, 138 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 224 kB)
pdf icon Príslšník MsP
(PDF, 258 kB)
pdf icon Riaditeľ MŠ Ul. krátka
(PDF, 188 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ
(PDF, 257 kB)
pdf icon Účtovník
(PDF, 294 kB)
pdf icon

Riaditeľ základnej umeleckej školy

(PDF, 84 kB)
pdf icon Riaditeľ Materskej školy, Kyjevská
(PDF, 80 kB)

 

ROK 2016

  Pracovná pozícia Zápisnica
pdf icon 2 miesta terénnych sociálnych pracovníkov a 2 miesta terénnych pracovníkov
(PDF, 122 kB)
pdf icon Samostatný odborný referent kultúry a zahraničných vzťahov na Odbore školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Rožňave
(PDF, 217 kB)
pdf icon Vedúci odboru všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Rožňave 
(PDF, 180 kB)
pdf icon Právnik na Odbore právnom a správy majetku 
(PDF, 207 kB)
pdf icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o Rožňava
(PDF, 355 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ
(PDF, 119 kB)
pdf icon Právnik na Odbore právnom a správy majetku Mestského úradu
(PDF, 208 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ Ul. krátka v Rožňave
(PDF, 196 kB)
pdf icon Odborný pracovník komunitného centra
(PDF, 312 kB)
pdf icon Riaditeľa Spojenej školy, J. A. Komenského 5 v Rožňave
(PDF, 142 kB)
pdf icon Riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
(PDF, 434 kB)

 

ROK 2015

  Pracovná pozícia Zápisnica
pdf icon
Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra, odborný pracovník komunitného centra, pracovník komunitného centra
(PDF, 45 kB)
pdf icon pedagogický asistent – asistent učiteľa
(PDF, 13 kB)
pdf icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 33 kB)
pdf icon Projektový manažér
(PDF, 354 kB)
pdf icon Riaditeľ CVČ
(PDF, 139 kB)
pdf icon
Kurič - údržbár s miestom výkonu práce MŠ E. Rotha a Ul. krátka v Rožňave
(PDF, 311 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ Štítnická Rožňave
(PDF, 196 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ Ul. E. Rotha Rožňave
(PDF, 196 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ Kyjevská Rožňave
(PDF, 132 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ Kyjevská Rožňave
(PDF, 195 kB)

ROK 2014

  Pracovná pozícia Zápisnica
pdf icon Riaditeľ Turistického informačného centra Rožňava Stiahnuť
(PDF, 18 kB)
pdf icon Informátor Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
pdf icon
Konatel' spoločnosti Mestské televízne štúdio
Rožňava, s. r. o.
Stiahnuť
(PDF, 137 kB)
pdf icon Riaditeľ MŠ Ernesta Rotha Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
pdf icon Riaditeľ MŠ Krátka Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
pdf icon Riaditeľ MŠ Vajanského Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
pdf icon Riaditeľ MŠ akad. Jura Hronca Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
pdf icon Koordinátor aktivačnej činnosti Stiahnuť
(PDF, 12 kB)
pdf icon Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Stiahnuť
(PDF, 12 kB)
pdf icon
Kurič - údržbár s miestom výkonu práce MŠ Štítnická a Ul. pionierov v Rožňave
Stiahnuť
(PDF, 11 kB)
pdf icon Príslušník mestskej polície Stiahnuť
(PDF, 33 kB)
pdf icon
Upratovačka MŠ v Rožňave Ul. E.Rotha s vyučovacím jazykom maďarským a MŠ Štítnická v Rožňave
Stiahnuť
(PDF, 46 kB)
pdf icon Samostatný odborný referent stavebného úradu Stiahnuť
(PDF, 41 kB)
pdf icon
Referent kultúry a zahraničných vzťahov na odbore školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Stiahnuť
(PDF, 218 kB)

 

ROK 2013

  Pracovná pozícia Zápisnica
pdf icon Učiteľka MŠ
Stiahnuť
(PDF, 26 kB)
pdf icon Riaditeľ materskej školy s VJM - E. Rótha 4, Rožňava
(PDF, 27 kB)
pdf icon Náčelník MP
(PDF, 46 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ
(PDF, 29 kB)
pdf icon
Pozorovateľ kamerového systému
(PDF, 13 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ
(PDF, 33 kB)
pdf icon Príslušník MP
(PDF, 47 kB)
pdf icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 50 kB)
pdf icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 12 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ
(PDF, 17 kB)
pdf icon Riaditeľ ZŠ Zlatá
(PDF, 11 kB)
pdf icon
Samostatný odborný referent ŠFRB a stavebného úradu a samostatný odborný referent stavebného úradu
(PDF, 43 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ Štítnická ul.
(PDF, 14 kB)
pdf icon Pedagogický asistent – asistent učiteľa
(PDF, 15 kB)
pdf icon Riaditeľ Turistického informačného centra Rožňava 
(PDF, 14 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)

 

ROK 2012

  Pracovná pozícia Zápisnica
pdf icon
Vedúci odboru výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby životného prostredia Mestského úradu v Rožňave
(PDF, 11 kB)
pdf icon Príslušník mestskej polície
(PDF, 13 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
pdf icon Robotník
(PDF, 10 kB)
pdf icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 12 kB)
pdf icon Pomocná sila v školskej jedálni
(PDF, 11 kB)
pdf icon Robotník
(PDF, 12 kB)
pdf icon Príslušník MP
(PDF, 9 kB)
pdf icon Kronikár
(PDF, 21 kB)
pdf icon Učiteľka MŠ
(PDF, 23 kB)
pdf icon Upratovačka MŠ E. Rótha
(PDF, 22 kB)
pdf icon Upratovačka MŠ E. Rótha s vyuč. jazykom maďarským
(PDF, 29 kB)
pdf icon Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a ZPOZ
(PDF, 21 kB)
pdf icon
Referent na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 20 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 23 kB)
pdf icon Robotník
(PDF, 30 kB)
pdf icon Kronikár
(PDF, 47 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 24 kB)
pdf icon
Referent na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 20 kB)
pdf icon Riaditeľka ŠJ pri MŠ na Kyjevkej ulici
(PDF, 28 kB)
pdf icon Riaditeľka ŠJ pri MŠ na Štítnickej ulici
(PDF, 28 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
pdf icon Pomocná sila v školskej jedálni
(PDF, 10 kB)
pdf icon Kronikár
(PDF, 15 kB)
pdf icon Upratovačka
(PDF, 30 kB)
pdf icon Riaditeľ materskej školy - Ul. pionierov 18, Rožňava
(PDF, 25 kB)
pdf icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 11 kB)
pdf icon
Referent pre investičnú činnosť na odbore výstavby, územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia
(PDF, 389 kB)
pdf icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 36 kB)
pdf icon Riaditeľ materskej školy - Kyjevská ul. 14, Rožňava
(PDF, 11 kB)
pdf icon
Referent pre investičnú činnosť na odbore výstavby, územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia
(PDF, 41 kB)

 

ROK 2011

  Pracovná pozícia Zápisnica
pdf icon Pochôdzkar a pomocná sila v šk. jedálni MŠ
(PDF, 31 kB)
pdf icon Terénny sociálny pracovník
(PDF, 522 kB)
pdf icon Asistent terénneho sociálneho pracovníka
(PDF, 75 kB)
pdf icon Kronikár mesta
(JPG, 127 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 11 kB)
pdf icon Referent pre voľno-časovú aktivitu mládeže
(PDF, 11 kB)
pdf icon Kronikár mesta (opakované VK)
(PDF, 16 kB)
pdf icon Údržbár
(PDF, 10 kB)
pdf icon
Referent na odbore výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby životného prostriedia
(PDF, 11 kB)
pdf icon Vedúci odboru sociálnych vecí a bytovej politiky
(PDF, 12 kB)
pdf icon
Odborný referent na úseku správy a údržby pozemných komunikácií, verejných priestranstiev, nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
(PDF, 12 kB)
pdf icon Pochôdzkar
(PDF, 10 kB)
pdf icon
Robotník, pomocné práce na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
(PDF, 12 kB)
pdf icon Referent kultúry a zahraničných kontaktov
(PDF, 20 kB)
pdf icon Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
(PDF, 43 kB)
pdf icon
Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
- 2. kolo
(PDF, 45 kB)

© Mesto Rožňava, 2023, Ing. Erika Pamulová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava