Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Podnikatelia

Oznámenie o začatí činnosti prevádzky / realizácii podnikateľského zámeru/ v meste Rožňava a návrh prevádzkového času

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

Tlačivá:

 

Návrh na zmenu prevádzkovej doby v prevádzke

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

 

Oznámenie o zrušení prevádzky – ukončení činnosti prevádzkárne

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

 

 

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzkárne

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

 

 

Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

Vybavuje:
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohou

 

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb.

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky a zaplatiť správny poplatok vo výške 6,50 €.

 

Výmaz z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb. vedenej na MsÚ v Rožňave

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky a zaplatiť správny poplatok vo výške 6,50 €.

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – ambulantný predaj

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – drobnopestovateľ, drobnochovateľ

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohou.

Tlačivá:

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb TRHOVISKO

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
Postup pri vybavovaní
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – stánok

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.