Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Podnikatelia

Oznámenie o začatí činnosti prevádzky / realizácii podnikateľského zámeru/ v meste Rožňava a návrh prevádzkového času
 
 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky.
 
Tlačivá:
 
 
 

 


 

Návrh na zmenu prevádzkovej doby v prevádzke

 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.
 
Tlačivá:
 
 
 

 

Oznámenie o zrušení prevádzky – ukončení činnosti prevádzkárne

 

Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.
 
Tlačivá:

 

 


 

 
Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzkárne
 
 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.
 
Tlačivá:
 

 


 

Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohou
 
Tlačivá:
 
 

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb.

 

Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky a zaplatiť správny poplatok vo výške 6,50 €.
 
Tlačivá:
 

 

Výmaz z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb. vedenej na MsÚ v Rožňave
 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky a zaplatiť správny poplatok vo výške 6,50 €.
 
Tlačivá:
 

 


 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – ambulantný predaj

 
 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.
  •  
 
 
 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – drobnopestovateľ, drobnochovateľ

 

Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohou.
Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb TRHOVISKO
 
 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – stánok

 
 
Vybavuje:
 
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Zuzana Mazanová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 406
058/7773 283
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.
 
Tlačivá: