Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda :
Zoltán Beke
 
Podpredseda :
MUDr. Gabriela Takáč Senglerová

Členovia :
Ing. Jozef Kováč
Mgr. Marek Krajňák
Vojtech Piku
Mgr. Csaba Simon
Mgr. Andrej Vaško
 
Tajomník :
Mgr. Ľudmila Černická

 

Zápisnice z rokovania komisie a prehľady o dochádzke

ROK 2024

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
22.1.2024 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 443 kB)
(ZIP, 1,7 MB)
(PDF, 576 kB)
(PDF, 351 kB)
11.3. 2024 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 455 kB)
(ZIP, 6,8 MB)
(PDF, 628 kB)
(PDF, 351 kB)
22.4. 2024 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 447 kB)
(ZIP, 6,8 MB)
(PDF, 583 kB)
(PDF, 350 kB)
10.6. 2024 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 446 kB)
(ZIP, 1,8 MB)
(PDF, 580 kB)
(PDF, 351 kB)

 

ROK 2023

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
23.1.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 454 kB)
(ZIP, 38 MB)
(PDF, 626 kB)
(PDF, 351 kB)
13.3.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 458 kB)
(ZIP, 32 MB)
(PDF, 766 kB)
(PDF, 351 kB)
24.4.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 455 kB)
(ZIP, 5 MB)
(PDF, 727 kB)
(PDF, 351 kB)
12.6.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 455 kB)
(ZIP, 10 MB)
(PDF, 838 kB)
(PDF, 350 kB)
11.9.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 450 kB)
(ZIP, 5,6 MB)
(PDF, 758 kB)
(PDF, 351 kB)
23.10.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 457 kB)
(ZIP, 7 MB)
(PDF, 776 kB)
(PDF, 351 kB)
4.12.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 451 kB)
(ZIP, 6,8 MB)
(PDF, 617 kB)
(PDF, 351 kB)

ROK 2022

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
24.1.2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 451 kB)
(ZIP, 1,8 MB)
(PDF, 699 kB)
(PDF, 356 kB)
14.3.2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 452 kB)
(ZIP, 11 MB)
(PDF, 680 kB)
(PDF, 355 kB)
2.5.2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 454 kB)
(ZIP, 10 MB)
(PDF, 704 kB)
(PDF, 353 kB)
13.6.2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 450 kB)
(ZIP, 4,4 MB)
(PDF, 625 kB)
(PDF, 355 kB)
17.6.2022     ikona  
   
(PDF, 457 kB)
 
12.9.2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 456 kB)
(ZIP, 6,6 MB)
(PDF, 658 kB)
(PDF, 353 kB)
28.11.2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 442 kB)
(ZIP, 2,3 MB)
(PDF, 659 kB)
(PDF, 351 kB)
28.11.2022     ikona  
     
(PDF, 533 kB)
 

ROK 2021

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
15.2.2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 524 kB)
(ZIP, 3,6 MB)
(PDF, 682 kB)
(PDF, 357 kB)
19.4.2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 453 kB)
(ZIP, 7,7 MB)
(PDF, 643kB)
(PDF, 356 kB)
25.5.2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 571 kB)
(PDF, 11 MBB)
(PDF, 643 kB)
(PDF, 355 kB)
14.6.2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 492 kB)
(ZIP, 2,2 MB)
(PDF, 622 kB)
(PDF, 355 kB)
6.9.2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 507 kB)
(ZIP, 11,2 MB)
(PDF, 684 kB)
(PDF, 635 kB)
18.10.2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 564 kB)
(ZIP, 3,7 MB)
(PDF, 607 kB)
(PDF, 354 kB)
29.11.2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 448 kB)
(ZIP, 3,3 MB)
(PDF, 624 kB)
(PDF, 375 kB)

ROK 2020

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
13. 1. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 448 kB)
(ZIP, 2,4 MB)
(PDF, 229 kB)
(PDF, 110 kB)
24. 2. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 449 kB)
(ZIP, 3 MB)
(PDF, 312 kB)
(PDF, 110 kB)
11. 5. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 447 kB)
(ZIP, 5,5 MB)
(PDF, 702 kB)
(PDF, 355 kB)
15. 6. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 449 kB)
(ZIP, 12,2 MB)
(PDF, 704 kB)
(PDF, 356 kB)
7. 9. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 454 kB)
(ZIP, 4,6 MB)
(PDF, 631 kB)
(PDF, 355 kB)
19. 10. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 620 kB)
(ZIP, 1,9 MB)
(PDF, 708 kB)
(PDF, 355 kB)
30. 11. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 615 kB)
(ZIP, 3 MB)
(PDF, 568 kB)
(PDF, 345 kB)

ROK 2019

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
11. 2. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 352 kB)
(ZIP, 5 MB)
(PDF, 214 kB)
(PDF, 105 kB)
11. 3. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 528 kB)
(ZIP, 9,6 MB)
(PDF, 298 kB)
(PDF, 102 kB)
8. 4. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 357 kB)
(ZIP, 6,6 MB)
(PDF, 345 kB)
(PDF, 102 kB)
13. 5. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 543 kB)
(ZIP, 10 MB)
(PDF, 342 kB)
(PDF, 102 kB)
6. 6. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 457 kB)
(ZIP, 6,5 MB)
(PDF, 311 kB)
(PDF, 102 kB)
9. 9. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 288 kB)
(ZIP, 14,5 MB)
(PDF, 422 kB)
(PDF, 107 kB)
21. 10. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 460 kB)
(ZIP, 5,7 MB)
(PDF, 369 kB)
(PDF, 110 kB)
25. 11. 2019 ikona ikona ikona ikona
       
(PDF, 455 kB)
(ZIP, 8 MB)
(PDF, 312 kB)
(PDF, 111 kB)

ROK 2018

Dátum Zápisnica Dochádzka
5. 2. 2018
(PDF, 499 kB)
(PDF, 122 kB)
9. 4. 2018
(PDF, 454 kB)
(PDF, 112 kB)
11. 6. 2018
(PDF, 468 kB)
(PDF, 118 kB)
10. 9. 2018
(PDF, 239 kB)
(PDF, 118 kB)

ROK 2017

Dátum Zápisnica Dochádzka
6. 2. 2017
(PDF, 390 kB)
(PDF, 183 kB)
10. 4. 2017
(PDF, 370 kB)
(PDF, 182 kB)
12. 6. 2017
(PDF, 420 kB)
(PDF, 178 kB)
11. 9. 2017
(PDF, 412 kB)
(PDF, 250 kB)
13. 11. 2017
(PDF, 366 kB)
(PDF, 122 kB)
20. 11. 2017
(PDF, 104 kB)
(PDF, 122 kB)
 

ROK 2016

Dátum Zápisnica Dochádzka
8. 2. 2016
(PDF, 496 kB)
(PDF, 186 kB)
11. 4. 2016
(PDF, 354 kB)
(PDF, 186 kB)
13. 6. 2016
(PDF, 495 kB)
(PDF, 119 kB)
5. 9. 2016
(PDF, 442 kB)
(PDF, 183 kB)
14. 11. 2016
(PDF, 436 kB)
(PDF,184 kB)
ROK 2015
Dátum Zápisnica Dochádzka
16. 2. 2015
(PDF, 679 kB)
(PDF, 11 kB)
13. 4. 2015
(PDF, 321 kB)
(PDF, 183 kB)
8. 6. 2015
(PDF, 343 kB)
(PDF, 183 kB)
7. 9. 2015
(PDF, 538 kB)
(PDF, 183 kB)
9. 11. 2015
(PDF, 528 kB)
(PDF, 183 kB)

ROK 2014

Dátum Zápisnica Dochádzka
9. 2. 2014
(PDF, 492 kB)
(PDF, 11 kB)
7. 4. 2014
(PDF, 547 kB)
(PDF, 11 kB)
9. 6. 2014
(PDF, 844 kB)
(PDF, 11 kB)
8. 9. 2014
(PDF, 373 kB)
 

 

 

ikona Pracovná náplň komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 999 kB)