Oficiálna stránka mesta Rožňava

Komisia vzdelávania a mládeže

 

Predseda :
Mgr. Matúš Bischof

Podpredseda :
Mgr. Zoltán Breuer

Členovia :
Ing. Róbert Benik
Mgr. Zuzana Hencelová
PhDr. Peter Lőrincz
Mgr. Richard Szőllős
PaedDr. Marek Kmeť
 
Tajomník :
Kvetoslava Kostyánszká
 

Zápisnice z rokovania komisie a prehľady o dochádzke

ROK 2024

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka

23. 1. 2024

ikona ikona ikona ikona
(PDF, 99 kB)
(ZIP, 805 kB)
(PDF, 253 kB)
(PDF, 120 kB)
14. 3. 2024 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 101 kB)
(ZIP, 2 MB)
(PDF, 223 kB)
(PDF, 120 kB)
23. 4. 2024 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 99 kB)
(ZIP, 6 MB)
(PDF, 254 kB)
(PDF, 120 kB)
18. 6. 2024 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 99 kB)
(ZIP, 682 kB)
(PDF, 200 kB)
(PDF, 118 kB)

 

ROK 2023

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
24. 1. 2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 223 kB)
(ZIP, 38,6 MB)
(PDF, 670 kB)
(PDF, 355 kB)
14. 3. 2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 223 kB)
(ZIP, 2,3 MB)
(PDF, 841 kB)
(PDF, 355 kB)
25. 4. 2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 218 kB)
(ZIP, 4,6 MB)
(PDF, 495 kB)
(PDF, 355 kB)
13. 6. 2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 102 kB)
(ZIP, 8 MB)
(PDF, 228 kB)
(PDF, 117 kB)
20. 9. 2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 102 kB)
(ZIP, 7 MB)
(PDF, 269 kB)
(PDF, 122 kB)
24.10.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 95 kB)
(ZIP, 337 kB)
(PDF, 123 kB)
(PDF, 120 kB)
4.12.2023 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 107 kB)
(ZIP, 7,6 MB)
(PDF, 306 kB)
(PDF, 117 kB)

ROK 2022

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
26. 1. 2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 105 kB)
(ZIP, 838 kB)
(PDF, 444 kB)
(PDF, 353 kB)
16. 3. 2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 228 kB)
(ZIP, 14 MB)
(PDF, 795 kB)
(PDF, 354 kB)
4. 5. 2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 215 kB)
(ZIP, 6,8 MB)
(PDF, 476 kB)
(PDF, 350 kB)
15. 6. 2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 232 kB)
(ZIP, 9,7 MB)
(PDF, 806 kB)
(PDF, 353 kB)
14. 9. 2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 222 kB)
(ZIP, 5,4 MB)
(PDF, 590 kB)
(PDF, 356 kB)
30. 11. 2022 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 98 kB)
(ZIP, 2,4 MB)
(PDF, 727 kB)
(PDF, 112 kB)
13. 12. 2022     ikona  
   
(PDF, 456 kB)
 

ROK 2021

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
19. 2. 2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 221 kB)
(ZIP, 5 MB)
(PDF, 703 kB)
(PDF, 353 kB)
23. 3. 2021   ikona ikona  
 
(ZIP, 395 kB)
(PDF, 624 kB)
 
21. 4. 2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 224 kB)
(ZIP, 14,5 MB)
(PDF, 585 kB)
(PDF, 353 kB)
4. 5. 2021   ikona ikona  
 
(PDF, 365 kB)
(PDF, 615 kB)
 
16. 6. 2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 314 kB)
(ZIP, 3,9 MB)
(PDF, 445 kB)
(PDF, 353 kB)
9. 8. 2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 214 kB)
(ZIP, 784 kB)
(PDF, 518 kB)
(PDF, 355 kB)
8. 9. 2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 311 kB)
(ZIP, 5,3 MB)
(PDF,492 kB)
(PDF, 355 kB)
20. 10. 2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 304 kB)
(ZIP, 2,1 MB)
(PDF, 685 kB)
(PDF, 352 kB)
1. 12. 2021 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 213 kB)
(ZIP, 1,6 MB)
(PDF, 421 kB)
(PDF, 352 kB)

ROK 2020

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
  ikona ikona ikona ikona
15. 1. 2020
(PDF, 131 kB)
(ZIP, 1,5 MB)
(PDF, 298 kB)
(PDF, 175 kB)
  ikona ikona ikona ikona
26. 2. 2020
(PDF, 133 kB)
(ZIP, 2,4 MB)
(PDF, 396 kB)
(PDF, 175 kB)
  ikona ikona ikona ikona
13. 5. 2020
(PDF, 134 kB)
(ZIP, 2,7 MB)
(PDF, 587 kB)
(PDF, 176 kB)
  ikona ikona ikona ikona
17. 6. 2020
(PDF, 142 kB)
(ZIP, 12,5 MB)
(PDF, 488 kB)
(PDF, 353 kB)
9. 9. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 220 kB)
(ZIP, 4 MB)
(PDF, 442 kB)
(PDF, 352 kB)
21. 10. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 315 kB)
(ZIP, 2 MB)
(PDF, 1 MB)
(PDF, 352 kB)
2. 12. 2020 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 308 kB)
(ZIP, 843 kB)
(PDF, 459 kB)
(PDF, 352 kB)

ROK 2019

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
7. 2. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 220 kB)
(ZIP, 4,5 MB)
(PDF, 328 kB)
(PDF, 100 kB)
13. 3. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 222 kB)
(ZIP, 8,8 MB)
(PDF, 364 kB)
(PDF, 101 kB)
10. 4. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 212 kB)
(ZIP, 3,3 MB)
(PDF, 163 kB)
(PDF, 101 kB)
15. 5. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 219 kB)
(ZIP, 7,3 MB)
(PDF, 213 kB)
(PDF, 101 kB)
12. 6. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 216 kB)
(ZIP, 3 MB)
(PDF, 559 kB)
(PDF, 110 kB)
11. 9. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 220 kB)
(ZIP, 11,7 MB)
(PDF, 270 kB)
(PDF, 110 kB)
23. 10. 2019 ikona   ikona ikona
(PDF, 192 kB)
 
(PDF, 113 kB)
(PDF, 110 kB)
27. 11. 2019 ikona ikona ikona ikona
(PDF, 133 kB)
(ZIP, 6,6 MB)
(PDF, 186 kB)
(PDF, 109 kB)

ROK 2018

Dátum Zápisnica Dochádzka
6. 2. 2018
(PDF, 292 kB)
(PDF,103 kB)
11. 3. 2018
(PDF, 290 kB)
(PDF,103 kB)
16. 4. 2018
(PDF, 631 kB)
(PDF,102 kB)
13. 6. 2018
(PDF, 216 kB)
(PDF,103 kB)
10. 9. 2018
(PDF, 286 kB)
(PDF,103 kB)

ROK 2017

Dátum Zápisnica Dochádzka
8. 2. 2017
(PDF, 720 kB)
(PDF,174 kB)
10. 4. 2017
(PDF, 905 kB)
(PDF,174 kB)
14. 6. 2017
(PDF, 573 kB)
(PDF,237 kB)
11. 9. 2017
(PDF, 1 MB)
(PDF, 573 kB)
13. 11. 2017
(PDF, 319 kB)
(PDF, 102 kB)
14. 12. 2017
(PDF, 114 kB)
(PDF, 102 kB)
 

ROK 2016

Dátum Zápisnica Dochádzka
10. 2. 2016
(PDF, 531 kB)
(PDF,177 kB)
13. 4. 2016
(PDF, 583 kB)
(PDF,178 kB)
7. 6. 2016
(PDF, 351 kB)
(PDF,177 kB)
7. 9. 2016
(PDF, 428 kB)
(PDF,174 kB)
9. 11. 2016
(PDF, 439 kB)
(PDF,174 kB)
 
 

ROK 2015

Dátum Zápisnica Dochádzka
18. 2. 2015
(PDF, 87 kB)
(PDF,10 kB)
15. 4. 2015
(PDF, 710 kB)
(PDF, 174 kB)
10. 6. 2015
(PDF, 363 kB)
(PDF, 174 kB)
8. 9. 2015
(PDF, 437 kB)
(PDF, 175 kB)
11. 11. 2015
(PDF, 512 kB)
(PDF, 174 kB)
23. 11. 2015
(PDF, 267 kB)
(PDF, 174 kB)
 
 

ROK 2014

Dátum Zápisnica Dochádzka
14. 1. 2014
(PDF, 24 kB)
(PDF, 10 kB)
11. 2. 2014
(PDF, 48 kB)
(PDF, 10 kB)
8. 4. 2014
(PDF, 44 kB)
(PDF, 10 kB)
10. 6. 2014
(PDF, 69 kB)
(PDF, 10 kB)
24. 9. 2014
(PDF, 22 kB)
(PDF, 10 kB)
27. 11. 2014
(PDF, 26 kB)
(PDF, 10 kB)
 

ROK 2013

Dátum
Zápisnica
Dochádzka
15. 1. 2013
(PDF, 24 kB)
(PDF, 22 kB)
12. 2. 2013
(PDF, 118 kB)
(PDF, 22 kB)
14. 3. 2013
(PDF, 30 kB)
(PDF, 10 kB)
9. 4. 2013
(PDF, 92 kB)
(PDF, 22 kB)
10. 6. 2013
(PDF, 49 kB)
(PDF, 10 kB)
3. 7. 2013
(PDF, 29 kB)
 
11. 9. 2013
(PDF, 32 kB)
(PDF, 10 kB)
12. 11. 2013
(PDF, 56 kB)
(PDF, 10 kB)

ROK 2012

Dátum Zápisnica Dochádzka
12. 1. 2012
(PDF, 46 kB)
(PDF, 10 kB)
9. 2. 2012
(PDF, 54 kB)
(PDF, 10 kB)
15. 3. 2012
(PDF, 74 kB)
(PDF, 10 kB)
18. 4. 2012
(PDF, 51 kB)
(PDF, 10 kB)
21. 5. 2012
(PDF, 46 kB)
(PDF, 13 kB)
13. 6. 2012
(PDF, 60 kB)
(PDF, 10 kB)
18. 9. 2012
(PDF, 63 kB)
(PDF, 10 kB)
9. 10. 2012
(PDF, 63 kB)
(PDF, 21 kB)
13. 11. 2012
(PDF, 88 kB)
(PDF, 21 kB)
5. 12. 2012
(PDF, 90 kB)
(PDF, 22 kB)

ROK 2011

Dátum Zápisnica Dochádzka
3. 3. 2011
(PDF, 18 kB)
(PDF, 10 kB)
8. 2. 2011
(PDF, 49 kB)
(PDF, 10 kB)
17. 3. 2011
(PDF, 42 kB)
(PDF, 10 kB)
23. 3. 2011
(PDF, 16 kB)
(PDF, 10 kB)
14. 4. 2011
(PDF, 33 kB)
(PDF, 10 kB)
12. 5. 2011
(PDF, 53 kB)
(PDF, 10 kB)
23. 5. 2011
(PDF, 32 kB)
(PDF, 10 kB)
16. 6. 2011
(PDF, 53 kB)
(PDF, 10 kB)
14. 9. 2011
(PDF, 44 kB)
(PDF, 10 kB)
21. 9. 2011
(PDF, 31 kB)
(PDF, 10 kB)
18. 10. 2011
(PDF, 57 kB)
(PDF, 10 kB)
21. 10. 2011
(PDF, 7 kB)
(PDF, 10 kB)
24. 10. 2011
(PDF, 52 kB)
(PDF, 10 kB)
10. 11. 2011
(PDF, 85 kB)
(PDF, 10 kB)
1. 12. 2011
(PDF, 57 kB)
(PDF, 10 kB)

 

ikona Pracovná náplň komisie vzdelávania, kultúry, mládeže
(PDF, 140 kB)