Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Názvoslovná komisia

Predseda :
Mgr. Matúš Bischof

Podpredseda :
Miroslav Demény

Členovia :
Mgr. Michal Drengubiak
László Kardos
Ing. arch. Petr Tešlár
Mgr. Edita Kušnierová
Mgr. Radoslav Kovács
Tajomník :
Erika Nagypálová

Zápisnice z rokovania komisie a prehľady o dochádzke