Oficiálna stránka mesta Rožňava

Podnikatelia

  1. Oznámenie o začatí činnosti prevádzky / realizácii podnikateľského zámeru/ v meste Rožňava a návrh prevádzkového času
  ikona pdf
  (PDF, 253 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 16 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  2. Návrh na zmenu prevádzkovej doby v prevádzke
  ikona pdf
  (PDF, 198 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  3. Oznámenie o zrušení prevádzky – ukončení činnosti prevádzkárne
  ikona pdf
  (PDF, 200 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 16 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  4. Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva
  ikona pdf
  (PDF, 69 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  5. Žiadosť o zmenu zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
   
  ikona pdf
  (PDF, 205 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  6. Žiadosť o zrušenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  ikona pdf
  (PDF, 203 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  7. Žiadosť o krátkodobý prenájom nebytových priestorov
  ikona pdf
  (PDF, 677 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 25 kB)
  ikona odt
  (ODT, 12 kB)
  8. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mest
  ikona pdf
  (PDF, 2 MB)
         
  9. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  ambulantný   predaj
  ikona pdf
  (PDF, 382 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 18 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  10. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  – drobnopestovateľ, drobnochovateľ
  ikona pdf
  (PDF, 91 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 18 kB)
  11. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb TRHOVISKO
  ikona pdf
  (PDF, 451 kB)
  ikona docx  
  (DOCX, 18 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  12. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  stánok
  ikona pdf
  (PDF, 132 kB)
  ikona docx
  (PDF, 132 kB)
  ikona odt  
  (ODT, 12 kB)
  13. Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb.
  ikona pdf
  (PDF, 510 kB)
  ikona docx
  (PDF, 12 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  14. Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
  ikona pdf
  (PDF, 377 kB)
  ikona docx
  (PDF, 17 kB)
  ikona odt
  (ODT, 39 kB)
  15. Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)
  ikona pdf
  (PDF, 377 kB)
  ikona docx
  (PDF, 16 kB)
  ikona odt
  (ODT, 39 kB)