Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Podnikatelia

  1. Oznámenie o začatí činnosti prevádzky / realizácii podnikateľského zámeru/ v meste Rožňava a návrh prevádzkového času
  ikona pdf
  (PDF, 67 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  2. Návrh na zmenu prevádzkovej doby v prevádzke
  ikona pdf
  (PDF, 185 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  3. Oznámenie o zrušení prevádzky – ukončení činnosti prevádzkárne
  ikona pdf
  (PDF, 66 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  4. Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva
  ikona pdf
  (PDF, 69 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  5. Žiadosť o zmenu zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
   
  ikona pdf
  (PDF, 205 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  6. Žiadosť o zrušenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  ikona pdf
  (PDF, 203 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  7. Žiadosť o krátkodobý prenájom nebytových priestorov
  ikona pdf
  (PDF, 92 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 17 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  8. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mest
  ikona pdf
  (PDF, 312 kB)
         
  9. Nájomná zmluva na prenájom priestorov Radnice
  ikona pdf
  (PDF, 117 kB)
         
  10. Nájomná zmluva na prenájom priestorov Mestského úradu v Rožňave  - spoločenská sála
  ikona pdf
  (PDF, 115 kB)
         
  11. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  ambulantný   predaj
  ikona pdf
  (PDF, 119 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 20 kB)
  ikona odt
  (ODT, 12 kB)
  12. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  – drobnopestovateľ, drobnochovateľ
  ikona pdf
  (PDF, 91 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 18 kB)
  13. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb TRHOVISKO
  ikona pdf
  (PDF, 121 kB)
  ikona docx  
  (DOCX, 20 kB)
  ikona odt
  (ODT, 12 kB)
  14. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  stánok
  ikona pdf
  (PDF, 132 kB)
  ikona docx
  (PDF, 132 kB)
  ikona odt  
  (ODT, 12 kB)
  15. Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb.
  ikona pdf
  (PDF, 510 kB)
  ikona docx
  (PDF, 12 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)