Oficiálna stránka mesta Rožňava

Evidencia obyvateľov

  1. Návrh na zrušenie prechodného pobytu
  ikona pdf
  (PDF, 1 MB)
  ikona docx
  (DOCX, 16 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  2. Návrh na zrušenie trvalého pobytu
  ikona pdf
  (PDF, 1 MB)
  ikona docx
  (DOCX, 16 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  3. Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
  ikona pdf
  (PDF, 74 kB)
  ikona docx
  (DOCX,15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  4. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
  ikona pdf
  (PDF, 67 kB)
  ikona docx
  (DOCX,14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  5. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
  ikona pdf
  (PDF, 80 kB)
  ikona docx
  (DOCX,14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 7 kB)
  6. Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov
  ikona pdf
  (PDF, 74 kB)
  ikona docx
  (DOCX,14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  7. Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana
  ikona pdf
  (PDF, 50 kB)
  ikona docx
  (DOCX,14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 7 kB)
  8. Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt
  ikona pdf
  (PDF, 208 kB)