Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dane a poplatky

  1. EVIDENČNÝ LIST PSA
  ikona pdf
  (PDF, 92 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 16 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  2. Daň za ubytovanie - hlásenie o odvode dane
  ikona pdf
  (PDF, 84 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 7 kB)
  3. Daň za ubytovanie- oznámenie vzniku daňovej povinnosti
  ikona pdf
  (PDF, 92 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 7 kB)
  4. Daň za užívanie verejného priestranstva - oznámenie vzniku daňovej povinnosti
  ikona pdf
  (PDF, 100 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  5. Daň za užívanie verejného priestranstva - oznámenie zániku daňovej povinnosti
  ikona pdf
  (PDF, 80 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  6. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby
  ikona pdf
  (PDF, 646 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 22 kB)
  ikona odt
  (ODT, 22 kB)
  7. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti podnikateľa
  ikona pdf
  (PDF, 594 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 23 kB)
  ikona odt
  (ODT, 29 kB)
  8. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u fyzickej osoby
  ikona pdf
  (PDF, 384 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 21 kB)
  ikona odt
  (ODT, 11 kB)
  9. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u právnickej osoby alebo podnikateľa
  ikona pdf
  (PDF, 394 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 23 kB)
  ikona odt
  (ODT, 13 kB)
  10. Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti za komun. odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka – fyzickej osoby
  ikona pdf
  (PDF, 87 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  11. Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti za komun. odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka – právnickej osoby alebo podnikateľa
  ikona pdf
  (PDF, 85 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  12. Čestné prehlásenie za poplatníka
  ikona pdf
  (PDF, 183 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 11 kB)
  ikona odt
  (ODT, 5 kB)
  13. Čestné prehlásenie za poplatníka a ostatých členov domácnosti
  ikona pdf
  (PDF, 340 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 12 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  14. Žiadosť o preúčtovanie preplatku
  ikona pdf
  (PDF, 196 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  15. Žiadosť o vrátenie preplatku
  ikona pdf
  (PDF, 50 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  16. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby - do roku 2014 vrátane
  ikona pdf
  (PDF, 4.4 MB)
         
  17. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre právnické osoby - do roku 2014 vrátane
  ikona pdf
  (PDF, 4.6 MB)
         
  18. Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  ikona pdf
  (PDF, 149 kB)
         
  19. Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  ikona pdf
  (PDF, 114 kB)
         
  20. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby a pre právnické osoby - od roku 2015
  ikona pdf
  (PDF, 1 MB)
         
  21. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby a pre právnické osoby - od roku 2023
  ikona pdf
  (PDF, 2,5 MB)