Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odpady

Objednávka kontajnerov nie je možná v termínoch od 08.04.2024 do 16.04.2024 a od 22.04.2024 do 24.04.2024

  1. Požiadavka na zabezpečenie množstvového zberu komunálnych odpadov - podaná v súlade s platným VZN mesta Rožňava o nakladaní s KO a DSO
  ikona pdf
  (PDF, 109 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 18 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  2. Žiadosť o zabezpečenie zbernej nádoby na komunálny odpad (žiadanka)
  ikona pdf
  (PDF, 343 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 19kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  3. Žiadosť o zabezpečenie kontajnera na komunálny odpad (žiadanka)
  ikona pdf
  (PDF, 395 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 16 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  4. Žiadosť o zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný odpad a  oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť o zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný odpad
  ikona pdf
  (PDF, 622 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 20 kB)
  ikona odt
  (ODT, 22 kB)