Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Bývanie

  1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  pdf ikona
  (PDF, 1,3 MB)
  ikona docx
  (DOCX, 66 kB)
  ikona odt
  (ODT, 37 kB)
  2. ŽIADOSŤ o pridelenie nájomného bytu_DRUŽBA_NADABULA
  pdf ikona
  (PDF, 791 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 6 MB)
  ikona odt
  (ODT, 271 kB)
  3. Potvrdenie o prijme
  pdf ikona
  (PDF, 293 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  4. Potvrdenie o zdravotnom postihnutí
  pdf ikona
  (PDF, 281 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  5. Príjmové podmienky_byty Družba a Nadabula
  pdf ikona
  (PDF, 263 kB)
   
   
   
   
  6. Výška nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a výpočet výšky finančnej zábezpeky
  pdf ikona
  (PDF, 465kB)
  pdf ikona
  (PDF, 655 kB)
   
   
  )
  7. Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch
  pdf ikona
  (PDF, 359 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 12 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  8. Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti
  pdf ikona
  (PDF, 364 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  9. ŽIADOSŤ o pridelenie malometrážneho bytu
  pdf ikona
  (PDF, 596 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 34 kB)
  ikona odt
  (ODT, 267 kB)
  10. Príjmové podmienky malometrážne byty
  pdf ikona
  (PDF, 318 kB)
   
   
   
   
  11. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu s nižším štandardom
  pdf ikona
  (PDF, 455 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 30 kB)
  ikona odt
  (ODT, 24 kB)
  12 ŽIADOSŤ o pridelenie bytu ŠAFÁRIKOVA 101
  pdf ikona
  (PDF, 594 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 34 kB)
  ikona odt
  (ODT, 239 kB)
  13. Príjmové podmienky ŠAFÁRIKOVA 101
  pdf ikona
  (PDF, 338 kB)
         
  14. ŽIADOSŤ o schválenie dohody o výmene bytov
  pdf ikona
  (PDF, 766 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 37 kB)
  ikona odt
  (ODT, 26 kB)
  15 Nájomná zmluva Družba, Nadabula – VZOR
  pdf ikona
  (PDF, 325 kB)
   
   
   
   
  16. Dispozičné riešenie bytov DRUŽBA, Nadabula
  pdf ikona
   
   
   
   
  16. Dispozičné riešenie malometrážnych bytov
  pdf ikona
  (PDF, 690 kB)