Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Bývanie

  1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  pdf ikona
  (PDF, 1,3 MB)
  ikona docx
  (DOCX, 48 kB)
  ikona odt
  (ODT, 24 kB)
  2. ŽIADOSŤ o pridelenie nájomného bytu_DRUŽBA_NADABULA
  pdf ikona
  (PDF, 923 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 39 kB)
  ikona odt
  (ODT, 35 kB)
  3. Potvrdenie o prijme
  pdf ikona
  (PDF, 293 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  4. Potvrdenie o zdravotnom postihnutí
  pdf ikona
  (PDF, 281 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 8 kB)
  5. Príjmové podmienky_byty Družba a Nadabula
  pdf ikona
  (PDF, 574 kB)
   
   
   
   
  6. Výška nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a výpočet výšky finančnej zábezpeky
  pdf ikona
  (PDF, 465kB)
  pdf ikona
  (PDF, 441 kB)
   
   
  )
  7. Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch
  pdf ikona
  (PDF, 359 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 12 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  8. Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti
  pdf ikona
  (PDF, 364 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)
  9. ŽIADOSŤ o pridelenie malometrážneho bytu
  pdf ikona
  (PDF, 866 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 37 kB)
  ikona odt
  (ODT, 32 kB)
  10. Príjmové podmienky malometrážne byty
  pdf ikona
  (PDF, 648 kB)
   
   
   
   
  11. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu s nižším štandardom
  pdf ikona
  (PDF, 463 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 35 kB)
  ikona odt
  (ODT, 26 kB)
  12 ŽIADOSŤ o pridelenie bytu ŠAFÁRIKOVA 101
  pdf ikona
  (PDF, 451 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 32 kB)
  ikona odt
  (ODT, 26 kB)
  13. Príjmové podmienky ŠAFÁRIKOVA 101
  pdf ikona
  (PDF, 683 kB)
         
  14. ŽIADOSŤ o schválenie dohody o výmene bytov
  pdf ikona
  (PDF, 383 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 24 kB)
  ikona odt
  (ODT, 19 kB)
  15 Nájomná zmluva Družba, Nadabula – VZOR
  pdf ikona
  (PDF, 325 kB)
   
   
   
   
  16. Dispozičné riešenie bytov DRUŽBA, Nadabula
  pdf ikona