Oficiálna stránka mesta Rožňava

Výstavba a územné plánovanie

  1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
  pdf ikona
  (PDF, 319 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 29 kB)
  ikona odt
  (ODT, 22 kB)
  2. Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia
  pdf ikona
  (PDF, 324 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 26 kB)
  ikona odt
  (ODT, 22 kB)
  2.1 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia spojeného s umiestnením stavby
  pdf ikona
  (PDF, 313 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 27 kB)
  ikona odt
  (ODT, 22 kB)
  3. Žiadosť o stavebné povolenie
  pdf ikona
  (PDF, 392 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 26 kB)
  ikona odt
  (ODT, 22 kB)
  4. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
  pdf ikona
  (PDF, 370 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 23 kB)
  ikona odt
  (ODT, 22 kB)
  5. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
  pdf ikona
  (PDF, 226 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 21 kB)
  ikona odt
  (ODT, 16 kB)
  6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  pdf ikona
  (PDF, 266 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 22 kB)
  ikona odt
  (ODT, 18 kB)
  7. Žiadosť o dodatočné povolenie
  pdf ikona
  (PDF, 393 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 25 kB)
  ikona odt
  (ODT, 18 kB)
  8. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
  pdf ikona
  (PDF, 193 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 21 kB)
  ikona odt
  (ODT, 15 kB)
  9. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
  pdf ikona
  (PDF, 239 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 22 kB)
  ikona odt
  (ODT, 18 kB)
  10. Žiadosť o povolenie terénnych úprav
  pdf ikona
  (PDF, 300 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 23 kB)
  ikona odt
  (ODT, 20 kB)
  11. Ohlásenie drobnej stavby
  pdf ikona
  (PDF, 229 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 21 kB)
  ikona odt
  (ODT, 17 kB)
  12. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  pdf ikona
  (PDF, 244 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 22 kB)
  ikona odt
  (ODT, 15 kB)
  13. Sadzobník správnych poplatkov
  pdf ikona
  (PDF, 55 kB)
         
  14. Zmena územného plánu
  pdf ikona
  (PDF, 196 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  ikona odt
  (ODT, 6 kB)