Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Cestná doprava a pozemné komunikácie

  1. Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
  ikona pdf
  (PDF, 285 kB)
  ikona docx
  (DOCX,15 kB)
  ikona odt
  (ODT, 10 kB)
  2.Žiadosť o  povolenie uzávierky pozemnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
  ikona pdf
  (PDF, 361 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 21 kB)
  ikona odt
  (ODT, 13 kB)
  3. ŽIADOSŤ
  a) o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
  b) o určenie použitia prenosného dopravného značenia na pozemnej komunikácii   
  podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
  ikona pdf
  (PDF, 366 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 20 kB)
  ikona odt
  (ODT, 13 kB)
  4. Príloha k žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - znenie písomného záväzku
  ikona pdf
  (PDF, 40 kB)