Oficiálna stránka mesta Rožňava

Zdieľaná doprava dostala zelenú

 01.08.2019
Projekt Scarlett Langovej chce dostať viac cyklistov do ulíc ...
Zdieľaná doprava dostala zelenú
V rámci témy Mládež, šport a kultúra bol medzi dvoma úspešnými aj projekt Scarlett Langovej Bikesharing Rožňava. „Do Participatívneho rozpočtu som sa rozhodla zapojiť, lebo účasť ľudí na verejných financiách vnímam ako pozitívny krok vo vzťahu občanov k mestu,“ uviedla Scarlett Langová. „Projekt Bikesharing Rožňava som prihlásila kvôli zvýšeniu efektívnosti cestovného ruchu, ale taktiež aj kvôli čiastočnému eliminovaniu hustej dopravnej špičky v ranných a popoludňajších hodinách v našom meste.“
Riešenie predkladateľky zahŕňa okrem zakúpenia niekoľkých kusov nových bicyklov, taktiež aj opravu zozbieraných starých bicyklov a ich ďalšie využívanie na zdieľanú dopravu. „Zámerom projektu je poskytnúť ako občanom nášho mesta, tak aj turistom, ktorí navštívia Rožňavu, možnosť vypožičiavania bicyklov,“ podotkla Langová.
Projekt zdieľanej dopravy získal dovedna 166 hlasov. Predkladateľku to potešilo. „Som rada, že viacerí ľudia v našom meste podporujú myšlienku bikesharingu v Rožňave. Verím, že sa nám projekt spoločnými silami podarí bez problémov rozbehnúť,“ povedala Langová.
Ďalším krokom bude zostavenie tímu ľudí, ktorí sa budú podieľať na aktivitách spojených s realizáciou projektu. „Plánujeme zbierku starých bicyklov, ich opravu, výstavbu staníc na bicykle a taktiež ich technologické zabezpečenie. Následne sa budeme riadiť podľa harmonogramu aktivít,“ uzavrela Langová.
© Mesto Rožňava, 1. 8. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava