Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Víťazov inšpirovali výsledky pilotného ročníka

 26.07.2019
Aj vďaka tomu deťom na sídlisku pri kasárňach pribudnú možnosti na športovanie ...
Víťazov inšpirovali výsledky pilotného ročníka
Participatívny rozpočet dáva občanom možnosť realizovať svoje nápady na zlepšenie života v meste. Formy samozrejme môžu byť rôzne. V tomto ročníku prešlo nakoniec sitom hlasovania desať projektov, ktoré budú realizované. Najviac hlasov, bolo ich 331, získal projekt predkladateľky Eriky Kereškényiovej na doplnenie i obnovenie herných prvkov detského ihriska na sídlisku pri kasárňach.
K nápadu zapojiť sa do Participatívneho rozpočtu inšpirovali predkladateľku výsledky z pilotného ročníka. Zelenú v nich dostali aj detské ihriská. „Rozhodla som sa teda, že podám projekt Detské ihrisko. S jeho prispením si skrášlime prostredie na našom sídlisku a umožníme deťom, aby mali kde aktívne tráviť svoj voľný čas. Nový šat chceme dať aj starším herným prvkom, ktoré sa na sídlisku už nachádzajú,“ vysvetlila Erika Kereškényiová.
Pri výbere nových herných prvkov sa zamerali hlavne na také, ktoré umožnia deťom rozvíjať športové aktivity. Na ihrisku sa tak objavia trojkladina, trojhrazda, visiaca dvojhojdačka a kombinovaná lezecká stena. „Zároveň sme sa rozhodli vytvoriť malé futbalové ihrisko a dúfam, že nám tu vyrastie nejaký futbalový talent,“ doplnila s úsmevom Kereškényiová.
Projekt Detské ihrisko získal v hlasovaní občanov mesta najviac hlasov. Výsledok predkladateľku samozrejme potešil. „Keďže sme uspeli, tak sme spokojní,“ uviedla Kereškényiová. Doplnila však aj pár postrehov. „Hlasovania sa zúčastnilo malé percento Rožňavčanov. Žiadalo by si to možno iný typ propagovania. Dochádzalo aj k zmene termínov. Pri prezentácii projektov na 2. diskusnom fóre, kde bolo možné hlasovať, bolo len zopár Rožňavčanov.“
Proces realizácia projektov sa začína rozbiehať. Na stretnutí s členmi výkonného výboru tretí júlový štvrtok sa predkladatelia dozvedeli, ako bude vývoj pokračovať ďalej, čo potrebujú vo svojich projektoch doplniť. Tím ľudí okolo Eriky Kereškényiovej však nelenil a začal pracovať. Na brigáde sa stretli druhý júlový víkend. „Začali sme s úpravou plochy pre futbalové ihrisko a osadili bránky. Je to súčasť nášho vlastného vkladu do projektu,“ uzavrela Kereškényiová. Celkový plánovaný rozpočet projektu je 7179,40 Eur, pričom z neho bude vlastný vklad obyvateľov mať výšku 2184 Eur.

© Mesto Rožňava, 25. 7. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava