Oficiálna stránka mesta Rožňava

Hlasujte za najlepšie občianske projekty 2019 participatívneho rozpočtu - hlasovanie ukončené

 24.06.2019
V dňoch 25. až 28. júna 2019 sa uskutoční hlasovanie za občianske projekty, opravu chodníkov a komunikácií a investičné akcie mesta na roky 2020 - 2022 ...
Hlasujte za najlepšie občianske projekty 2019 participatívneho rozpočtu - hlasovanie ukončené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Rožňava

 

Participatívny rozpočet Mesta Rožňava

 

OZNAM

V dňoch 25. až 28. júna 2019 sa uskutoční hlasovanie za občianske projekty, opravu chodníkov a komunikácií a investičné akcie mesta na roky 2020 - 2022.

Hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom, ktorí v deň hlasovania dosiahli vek 16 rokov.

 

Hlasovanie je možné uskutočniť nasledovne:

elektronické hlasovanie v čase

od 25.6.2019 od 7,30 hod. do 28.6.2019 do 24,00 hod.

fyzické hlasovanie prostredníctvom hlasovacích lístkov na týchto miestach:

Miesto Deň Čas
MŠ Kyjevská 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
MŠ Ernesta Rótha 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
MŠ Štítnická 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
MŠ Ulica pionierov 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
MŠ Vajanského 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
MŠ Ulica krátka 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
ZŠ Zakarpatská 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
ZŠ Zlatá 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
ZŠ Pionierov 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
Spojená škola 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
Gymnázium 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
Obchodná akadémia
25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
Stredná zdravotnícka škola
Egészségügyi Középiskola, Rožňava
25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
SOŠ technická 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
SOŠ obchodu a služieb 25.6. - 27.6. 7,30-15,30
28.6. 7,30-12,00
Denné centrum, Štítnická 25.6. - 28.6. 13,00-17,00
Komunitné centrum, Krátka 30 25.6. - 28.6. 09,00-16,00
TIK Rožňava, Nám. Baníkov 32 25.6. - 28.6. 09,00-16,00
Rožňavská Baňa, predajňa Dovaj 25.6. - 28.6. 09,00-12,00
Nadabula – bývalá budova MŠ 25.6. - 28.6. 09,00-12,00
MsÚ Kancelária prvého kontaktu 25.6.
8,00-11,30
12,30-15,30
26.6.
8,00-11,30
12,30-15,30
27.6.
8,00-11,30
12,30-15,30
28.6.
8,00-12,00

 

Pre elektronické hlasovanie prosím vyplňte formulár - klik na tlačítko Hlasovať. Na sprístupnenie formulára potrebného pre hlasovanie je nutné sa prihlásiť do google účtu pomocou mena a hesla. Hlasovať je možné iba raz.
Hlasovanie ukončené

 

© Mesto Rožňava, 25. 6. 2019 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava