Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

1. diskusné fórum občanov mesta, k 1. ročníku participatívneho rozpočtu

 16.04.2019
1. diskusné fórum občanov mesta, k 1. ročníku participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2019/2020 ....
1. diskusné fórum občanov mesta,  k 1. ročníku participatívneho rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

Mesto Rožňava a výkonný výbor PR v Rožňave v spolupráci s OZ „Otvor dvor“

Vás pozývajú na

1. diskusné fórum občanov mesta,

k 1. ročníku participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2019/2020

ktoré sa bude konať dňa 23.4.2019 o 16:00 hod. na Radnici

/Námestie baníkov Rožňava/

Občania nášho mesta, majú možnosť priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Finančná čiastka vyčlenená pre participatívny rozpočet v roku 2019 na občianske projekty je vo výške 30 000 Eur. Spoločným cieľom je, aby sme tieto finančné prostriedky využili na tvorbu a realizáciu vašich nápadov pre zlepšenie kvality života občanov mesta. Našim zámerom je zapojiť do spolupráce aj vás občanov, aby ste boli účastní pri rozhodovaní na projektoch a investíciách samosprávy nášho mesta, tak ako tomu bolo pri nulto ročníku PR:

Veríme, že vás táto možnosť a myšlienka spolupodieľať sa na skvalitnení života vás občanov zaujala a prijmete naše pozvanie.

Tešíme sa na Vás.

 

 

pdf icon

PROGRAM 1. Diskusného fóra občanov  PR 2019/2020

(PDF, 52 kB)
pdf icon Rokovací poriadok PR
(PDF, 57 kB)

© Mesto Rožňava, 16. 4.  2019  Mgr. Dionýz Kemény, Koordinátor projektu