Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Projekt lekárky môže zachraňovať životy

 08.08.2019
Automatický defibrilátor zvládne používať aj laik ...
Projekt lekárky môže zachraňovať životy

Výraznej podpory v rámci hlasovania o projektoch Participatívneho rozpočtu sa dostalo aj nápadu zabezpečiť pre Rožňavčanov automatický externý defibrilátor. Projekt získal 305 hlasov, čím sa stal druhým najúspešnejším. Jeho predkladateľkou bola lekárka Blažena Tomková. Prečo sa rozhodla ponúknuť práve tento projekt? „Som členom klubu Rotary, ktorého jedným z poslaní je služba a pomoc spoločnosti. Spoločne s ostatnými členmi klubu sme sa zamýšľali, akým projektom by sme tentokrát dokázali prispieť k zlepšeniu verejného života v našom meste. Keďže pracujem ako lekár a uvedomujem si problémy v oblasti zdravotníctva, jedným z návrhov ako vylepšiť dostupnosť prvej pomoci pri resuscitácii laikmi na verejných miestach, bolo zabezpečenie automatického externého defibrilátora pre našich obyvateľov,“ začala Blažena Tomková.

Automatický externý defibrilátor je jednoduché zariadenie, ktoré obnovuje srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Používa sa pri resuscitácii človeka, ktorý náhle stratil vedomie a nedýcha. „Zariadenie, ktoré sa možno mnohí boja použiť a vzbudzuje v nich rešpekt, má jednoduché ovládanie a presne naviguje užívateľa, čo má robiť,“ uviedla Tomková. „Defibrilátor je preto nenahraditeľným pomocníkom pri poskytovaní prvej pomoci pri resuscitácii pred príchodom záchrannej služby. V prípade zlyhania srdca, porúch dýchania a bezvedomia totiž rozhodujú minúty či sekundy a rýchly zásah podstatne zvyšuje nádej pacienta na prežitie.“

Ovládanie je jednoduché. „Stačí, ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy a prístroj potom automaticky zanalyzuje jeho stav. Takto naprogramované zariadenie samo rozhodne, či je potrebné použiť elektrický výboj alebo nie. Nemusíte sa báť, že niečo pokazíte alebo pacientovi ešte viac ublížite. Ak bude po analýze srdcových rytmov nutné aplikovať elektrický výboj, prístroj vás k tomu vyzve. Nemusíte mať žiadne zdravotnícke ani iné odborné vzdelanie. Zvukové povely umožňujú bezpečné použitie prístroja ako zdravotníkmi, tak aj laikmi,“ vysvetlila Tomková.

V zahraničí sú defibrilátory bežne prístupné na mnohých miestach, na letiskách, v športových halách, na železničných a vlakových staniciach, v školách, podnikoch, kinách, divadlách, obchodných domoch, na námestiach.… Zo strategického hľadiska sa však častejšie umiestňujú tam, kde je veľký a častý pohyb osôb.

„My sme sa rozhodli v spolupráci s mestom Rožňava zakúpiť jeden takýto prístroj. Vzhľadom na možnosť jeho dostupnosti sme ho navrhli umiestniť do auta Mestskej polície, aby v prípade potreby jeho použitia bola vyššia šanca na jeho dostupnosť. Umiestnenie prístroja bude nahlásené na Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Košice, ktorá v prípade potreby jeho použitia na verejnom priestranstve, napríklad na športovom podujatí, jarmoku, koncerte, či inom verejnom zhromaždení s koncentráciou väčšieho počtu ľudí, ho môže vyslať, pokiaľ by nebola ihneď dostupná Záchranná zdravotná služba,” rozviedla použitie lekárka.

Výsledok hlasovania Tomkovú potešil. „Som rada, že obyvatelia nášho mesta si uvedomili význam tohto projektu a podporili ho, za čo im ďakujeme. Hlasovanie prebehlo možno trošku komplikovane a informovanosť o projektoch by mohla byť v budúcnosti výraznejšia a rozsiahlejšia,” povedala.

Realizácia projektu bude pokračovať verejným obstarávaním zameraných na výber a kúpu konkrétneho prístroja. “Po jeho obdržaní by sme chceli v spolupráci s lekármi, záchranármi a členmi Červeného kríža zorganizovať školenia o použití defibrilátora. Hoci si prajem, aby sme ho nikdy nepotrebovali použiť,” uzavrela Tomková.

© Mesto Rožňava, 8. 8. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava