Oficiálna stránka mesta Rožňava

Vstup do veže dostane novú tvár

 30.07.2019
Zmeny sa udejú po konzultácii s pamiatkármi ...
Vstup do veže dostane novú tvár
V téme Verejné priestranstvá v aktuálnom Participatívnom rozpočte uspel aj projekt s názvom Vstup do Strážnej veže. Tá sa nachádza na Námestí baníkov. Jeho predkladateľom je Vladimír Polóny, ktorý pri jeho príprave úzko spolupracoval s Pavlom Bradovkom.
„S rodinou pomerne často chodíme na prechádzky do mesta. Prechádzame sa aj cez parčík, kde sa nachádza vstup do veže. Vchod na mňa dlhodobo pôsobil ošarpaným dojmom,“ začal Vladimír Polóny. „Niekedy začiatkom jari som sa stretol s majiteľkou Turisticko-informačnej kancelárie a došla reč aj na vežu. Povedala mi, že dvere nie len že pôsobia škaredo na pohľad, ale keď v daždi namoknú, je ich problém aj otvoriť. Tiež uviedla, že v dolnej časti sú už zhnité.“ Vhodnou cestou, ako problém riešiť, prišlo Vladimírovi Polónymu zapojiť sa do Participatívneho rozpočtu. „Začal som o tom celom uvažovať a napadlo ma, že na tento projekt by som mohol osloviť nášho rodáka, umelca a technologického inovátora Pavla Bradovku. Jeho diela sú po celom svete a s drevom i kovom dokáže priam čarovať. Po jeho súhlase som počkal na výzvu mesta a do Participatívneho rozpočtu sme sa zapojili.“
Projekt je zameraný nielen na výmenu dverí, ale i úpravu vstupu do Strážnej veže. „Naplánovali sme výmenu dverí, ktoré tam boli osadené veľmi neodborne niekedy začiatkom sedemdesiatych rokov. Úprava schodiska, na ktorom sa nachádza taktiež neodborne položená lacná dlažba s moderným vzhľadom. Inštalácia zábradlia a nad dverami bude osadená markíza, ktorá bude chrániť dvere pred dažďom a snehom,“ vysvetlil Polóny.
Úpravu vchodu do Strážnej veže v hlasovaní podporilo 296 ľudí, čo je tretí najlepší výsledok v tomto ročníku. Ako tento výsledok vníma Vladimír Polóny? „Keď to porovnám s minulým rokom, tak celkový počet hlasov bol nižší asi o 500. V minulom roku stanovená suma Participatívneho rozpočtu pokryla výšku nákladov na všetky projekty. Hlasovanie tak nehralo tak veľkú rolu v tom, aby sa projekty mohli zrealizovať. V tomto roku bola suma nižšia, ako boli náklady na realizáciu všetkých projektov. Išlo teda o riadnu súťaž a všetci predkladatelia projektov sme vedeli, že prejdú len tie, ktoré získajú najväčší počet hlasov. Na nižší počet hlasov malo asi najväčší vplyv to, že sa hlasovanie konalo posledný školský týždeň. Vtedy prebiehajú školské výlety, maturanti sú už preč, študenti bilingválneho štúdia na gymnáziu práve vtedy maturujú zo slovenského jazyka. Celkovo na školách sa finišuje a uprednostňujú sa iné veci, ako podpora hlasovania,“ uviedol Polóny. „U internetového hlasovania vidím najväčší problém v tom, že bolo začaté v priebehu týždňa a ukončené v piatok. Mali sme informačné banery na sociálnych sieťach a ľudia nám ich začali zdieľať cez víkend, keď bolo po hlasovaní. Náš projekt síce skončil na treťom mieste v rámci témy verejné priestranstvá, no mal viac hlasov ako projekty v ostatných témach, ktoré sa umiestnili na prvom mieste. V rámci daných možností som s počtom hlasov spokojný a som rád, že sa výkonný výbor rozhodol podporiť aj náš projekt. Veď sa predsa jedná o dominantu mesta a jedinú pamiatku vo vlastníctve mesta, ktorú vo veľkom počte navštevujú turisti.“
Realizácia projektu však má aj svoje úskalia. Strážna alebo aj Mestská veža je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok. Z toho vyplývajú aj určité obmedzenia. „Náš projekt je špecifický v tom, že sa jedná o kultúrnu pamiatku,“ potvrdil Polóny. „Všetko kroky musia byť odkonzultované a schválené pamiatkovým úradom. Mali sme už rokovania. Podali sme oficiálnu žiadosť o súhlas s úpravou. Bolo nám doručené rozhodnutie, v ktorom boli stanovené podmienky obnovy. Po konečnom schválení grafického prevedenia sa začne s výrobou dverí, zárubne, zábradlia a markízy. Po ich vyhotovení bude nasledovať montáž, ktorá bude taktiež prebiehať pod dozorom pamiatkárov.“

© Mesto Rožňava, 30. 7. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava