Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

2.diskusné fórum a verejné zvažovanie občanov mesta

 19.06.2019
Mesto Rožňava a výkonný výbor PR v Rožňave v spolupráci s OZ „Otvor dvor“ Vás pozývajú na 2.diskusné fórum a verejné zvažovanie občanov mesta, k projektom 1. ročníku participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2019/2020 ...
2.diskusné fórum a verejné zvažovanie  občanov mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

Mesto Rožňava a výkonný výbor PR v Rožňave v spolupráci s OZ „Otvor dvor“

Vás pozývajú na

2.diskusné fórum a verejné zvažovanie

občanov mesta,

k projektom 1. ročníku participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2019/2020

ktoré sa bude konať dňa 24.6.2019 o 17:00 hod.

v spoločenskej sále MÚ - prízemie

Občania nášho mesta, majú možnosť priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta.  Spoločným cieľom je, aby sme tieto finančné prostriedky využili na  realizáciu predložených projektov pre zlepšenie kvality života občanov mesta. Našim zámerom je zapojiť do spolupráce aj vás občanov, aby ste boli účastní pri rozhodovaní na projektoch a investíciách samosprávy nášho mesta.

Váš hlas môže byť rozhodujúci pre realizáciu toho ktorého projektu.

Veríme, že vás táto možnosť a myšlienka spolupodieľať sa na skvalitnení života vás občanov zaujala, prijmete naše pozvanie a podporíte zámery predkladateľov.

Tešíme sa na Vás.

 

pdf icon Program 2.Diskusného fóra
(PDF, 237 kB)

Koordinátor projektu: Mgr. Dionýz Kemény

 

 

© Mesto Rožňava, 19. 6.  2019  Mgr. Dionýz Kemény, Koordinátor projektu