Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Komunitná záhrada bude mať svoju studňu

 01.08.2019
Rožňavská zelená terasa si však na vodu ešte trochu počká ...
Komunitná záhrada bude mať svoju studňu
V nultom ročníku Participatívneho rozpočtu uspel projekt Rožňavská zelená terasa. Miloslav Kováč z občianskeho združenia Druživa v ňom realizoval prvú komunitnú záhradu v Rožňave. Vznikol tak zaujímavý kútik prírody v mestskej zástavbe. Úspech prvého projektu Kováča povzbudil a v aktuálnom ročníku prišiel s projektom Voda pre terasu. Jeho cieľom je zabezpečiť stály zdroj vody pre komunitnú záhradu.
„Voda pre terasu naväzuje na projekt, ktorý sme podali v minulom ročníku, kedy sme založili prvú komunitnú záhradu v meste. Nakoľko nám na pozemku tejto záhrady chýba pre záhradu to najdôležitejšie, stály zdroj vody pre zavlažovanie, rozhodli sme sa možnosť financovania využiť aj tento rok,“ začal Miloslav Kováč.
Jediným riešením ako zabezpečiť bezproblémový chod záhrady a predchádzaniu škôd spôsobených suchom sa javí vrt studne a čerpanie vody solárnou energiou. „Malé granty, ktoré máme pre záhradu možnosť získavať od rôznych nadácií, sú väčšinou maximálne do sumy tritisíc eur,“ povedal Kováč. „Na náš projekt to však nestačí, rozhodli sme sa pre tento účel využiť Participatívny rozpočet mesta. Spomenuté granty využijeme na iné formy rozvoja záhrady. Studňou trvale vyriešime aj optimálnu hladinu existujúceho jazierka a pravidelný prísun okysličenej vody potrebnej pre ideálnu klímu v ňom. Pre prítok vody do jazierka vytvoríme žľab, ktorým bude zabezpečený prítok vody zo studne a zároveň dažďovej vody. Cez tento žľab bude potrebné postaviť drevený mostík, čo zároveň prispeje k peknému vzhľadu záhrady.“
Projekt Voda pre terasu získal 210 hlasov a v rámci témy Životné prostredie skončil na druhom mieste. Aj keď uspel, Kováč sa na hlasovanie pozerá kriticky. „Hlasovanie vnímam ako nedostatočné. Počet zapojených nemusí objektívne odrážať skutočné želania a potreby obyvateľov mesta. Na druhej strane mieru zapojenosti, na to že participatívny rozpočet je novým prvkom verejného rozhodovania v meste, nemôžem nazvať ako fiasko, ale skôr zodpovedá doterajšiemu priebehu rozvoja spoločensko-verejného života v meste. Vidím tu ešte veľký priestor na skvalitnenie podávania informácií verejnosti, tak aby boli viac motivovaní zapájať sa do spolurozhodovania,“ uviedol Kováč.
Aj keď predkladatelia mali zrejme ohľadom realizácie iné plány, aktuálne sa museli prispôsobiť realite. „Zložitý administratívny proces potrebný pre stavbu studne zapríčinil to, že so samotnou realizáciou budeme môcť začať až na jar budúceho roku. Predpoklad dokončenia všetkých krokov projektu je koniec leta,“ uviedol Kováč. Potvrdila sa tak prezieravosť zainteresovaných, ktorí v čas na realizáciu rozšírili z jedného na dva roky.

© Mesto Rožňava, 1. 8. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava