Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Projekty financované z participatívneho rozpočtu - podrobnosti

 17.04.2018
Občania nášho mesta mali možnosť priamo sa zapojiť prostredníctvom občianskych projektov do rozhodovacieho procesu prerozdelenia finančných prostriedkov do výšky 50 000 eur na rok 2018, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta v časti participatívny rozpočet ...
Projekty financované z participatívneho rozpočtu - podrobnosti

Občania nášho mesta mali možnosť priamo sa zapojiť prostredníctvom občianskych projektov do rozhodovacieho procesu prerozdelenia finančných prostriedkov do výšky 50 000 eur na rok 2018, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta v časti participatívny rozpočet. Spolu sme dostali 15 občianskych projektov. Boli zadelené do 7 skupín podľa zamerania nasledovne:

  • Skupina 1 – zameranie: Cyklo – Moto
  • Skupina 2 – zameranie: Edukačné aktivity
  • Skupina 3 – zameranie: Ihriská
  • Skupina 4- zameranie: Lokalita rieky Slaná (zmena lokality na Detské dopravné ihrisko)
  • Skupina 5 zameranie: Okolie bytových domov
  • Skupina 6 zameranie: Revitalizácia zelene
  • Skupina 7 zameranie: Veľký park
pdf icon Podrobná špecifikácia a rozdelenie projektov do jednotlivých skupín spolu s rozhodnutím výkonného výboru
(PDF, 165 kB
Kontrolu a hodnotenie občianskych projektov previedli členovia  výkonného výboru na základe § 8   Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 a na základe Zásad participatívneho rozpočtu. Na verejné občianske hlasovanie nebol odporučený projekt skupiny 1.1 so zameraním na motoristickú turistiku z týchto dôvodov: Projekt je v rozpore so zákonom  274/2009 o poľovníctve, zákonom 326/2005 o lesoch, MZ v minulosti nedalo súhlas k takejto aktivite,  navrhovateľ nesplnil podmienky v súlade so Zásadami PR §4 ods.2 a so Štatútom PR §7 ods.2, §7 ods.5, projekt nie je kompletný. Ostatných 14 projektov splnilo všetky podmienky v súlade so Zásadami a Štatútom participatívneho rozpočtu mesta Rožňava a tieto projekty boli členmi výkonného výboru odporučené na verejné hlasovanie.
© Mesto Rožňava, 17. 4. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava