Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Detské ihrisko už slúži deťom

 08.11.2019
Prvý projekt Participatívneho rozpočtu bol odovzdaný 24. októbra ...
Detské ihrisko už slúži deťom
Prvým projektom aktuálneho ročníka Participatívneho rozpočtu, ktorý bol dokončený a odovzdaný, bolo Detské ihrisko na sídlisku pri kasárňach na Šafárikovej uliciulici v Rožňave. Predkladateľkou projektu i hovorkyňou komunity obyvateľov, ktorí sa podieľali na jeho realizácii, je Erika Kereškényiová. Položili sme jej teda pár otázok.
Na realizáciu projektu ste mali čas do konca roku 2020. Napriek tomu ste sa poponáhľali a stihli už v októbri 2019. Čo bolo príčinou?
„Keďže sme mali už vybrané typy herných prvkov, tak po urgovaní vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré zabezpečovalo mesto, sme stihli verejné obstarávanie ešte tohto roku. Mali sme možnosť realizovať detské ihrisko ešte tento rok. Certifikované prvky na verejné detské ihriská sú pomerne drahé a ich cena sa každý rok zvyšuje, takže ak sme sa chceli zmestiť do rozpočtu podaného projektu aspoň štyrmi hernými prvkami, museli sme sa poponáhľať.“
Ihrisko je teda odovzdané. Priblížte ako prebiehali práce. Museli ste sa potýkať s nejakými výraznejším problémami, alebo to išlo vcelku hladko?
„Práce prebiehali približne podľa nášho harmonogramu, ktorý sme si vytýčili. Samozrejme, keďže u nás šlo o čisto práce v exteriéri, boli sme závislí na počasí a samozrejme na čase dodania herných prvkov firmou.
Naša snaha začala dovezením starších futbalových bránok na sídlisko, ich úpravou, náterom a zabetónovaním namiesto starých konštrukcií na prášenie kobercov a upevnením sieťok na bránky. Týmto sme vytvorili pre deti malé futbalové ihrisko a stihli sme to ešte v júli.
Kvôli čakaniu na výsledok verejného obstarávania zo strany mesta pokračovali práce až v septembri. Keď už bolo jasné, že nám dodajú nami vybrané herné prvky, mohli sme pokračovať. A to prípravou dopadových plôch pod nimi. Pre visiacu dvojhojdačku a kombinovanú lezeckú stenu, pre ďalšie dva herné prvky sme vybrali umiestnenie. Zeminu po vykopaní dopadových plôch sme využili na vyrovnanie terénnych nerovností na sídlisku. Po vytvorení dopadových plôch sme čakali na dodanie herných prvkov od firmy. Medzitým sme upravili povrch starých herných prvkov a dvoch konštrukcií a oživili ich novým náterom. Šikovný sused nám vytvoril príjemné posedenie s výhľadom na budúcu dvojhojdačku tým, že nám vydláždil plochu pod lavičkou a vytvoril odkladaciu plochu na popíjanie kávy pri lavičke.
Po zabudovaní herných prvkov v októbri sme dokončili dopadové plochy pokládkou netkanej  textílie a vysypaním riečneho štrku, zároveň sa upravili plochy pod hernými prvkami trojkladina a trojhrazda.
Pri výkope dopadových plôch pod dva herné prvky sa chlapi zapotili, keďže narazili na staré chodníkové obrubníky, zabudované do kvalitne hrubého betónu, na betónové bloky i samotná zem bola veľmi kamenistá. Čo sa týka komunikácie s mestom, aj keď chápem, že bolo dovolenkové obdobie a pracovníci mestského úradu majú toho dosť, mala som pocit, že papierovanie ohľadom participatívneho rozpočtu je pre nich práca navyše. Ale nakoniec sme to všetko stihli tak, ako sme chceli. Tu by som chcela vyzdvihnúť prístup pána Gregora, riaditeľa Technických služieb mesta Rožňava, s ktorým sa mi veľmi dobre spolupracovalo.“
Ako to bolo s nejakým tým "papierovaním"?
„Čo sa týka papierovania, bolo toho relatívne dosť, keďže boli potrebné prezenčné listiny na každý deň prác, fotodokumentácia, následne všetko zakomponovať do stavebného denníka, na prevzatie vyplniť správu o realizácii a preberací protokol a samozrejme podrobné finančné zúčtovanie projektu. A pripravila som aj prezentáciu s fotkami o priebehu realizácie detského ihriska.“
Projekty Participatívneho rozpočtu sú aj o práci v komunite. Ako to bolo s podporou susedov?
„Čo sa toho týka, susedia nesklamali. Zúčastnili sa dospelí, pomáhali aj mladšie ročníky. V rámci víkendových brigád sme sa zišli viacerí, cez týždeň skôr tak ako kto mal čas. Musím vyzdvihnúť prístup pána Pavlíka, vďaka ktorému šlo všetko tak ako malo. A týmto sa mu chcem znova poďakovať.“
V čom vidíte najväčší prínos financovania projektov cez Participatívny rozpočet?
„Participatívny rozpočet je možnosť ako pomôcť vylepšiť priestory v meste, či už okolie sídlisk, vytvoriť nové oddychové zóny, priniesť do mesta niečo nové, čo je už zaužívané v iných mestách alebo niečo úplne nové. Tohtoročné projekty riešia aj vzhľad strážnej veže na námestí, zakúpenie verejného defibrilátora. Boli tam aj iné zaujímavé projekty.
Náš projekt nám dal okrem vylepšenia už existujúceho ihriska, aj možnosť lepšie sa spoznať so susedmi, keďže sme strávili spolu dosť času, čo v dnešnej dobe nie je bežným javom.
Samozrejme je namieste poďakovať mestu za možnosť riešiť projekty v rámci Participatívneho rozpočtu a dúfam, že v tom budú pokračovať čo najdlhšie.“
Čo by ste poradili ďalším záujemcom, ktorí ešte váhajú či sa zapojiť do Participatívneho rozpočtu, ak bude znova taká možnosť?
„Určite to treba skúsiť, ak nám mesto dá takú možnosť. Je síce pravda, že tomu treba venovať čas, pripraviť si projekt, ak bude úspešný ho aj zrealizovať, ale výsledok stojí zato. Bolo by dobré, keby sa viac zapojili mladšie ročníky. Keďže je možnosť sa do Participatívneho rozpočtu zapojiť od 16 rokov, bolo by zaujímavé zistiť, čím žijú mladí a čo za projekty by nám ponúkli.“
Plánujete sa zapojiť Participatívneho rozpočtu aj v budúcom období?
„Keďže máme na sídlisku ešte voľné priestory uvažujeme, že by sme zapojili znova a vylepšili možnosť tráviť čas vonku na sídlisku aj pre iné vekové kategórie.“
© Mesto Rožňava, 8.  11. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava