Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže

 19.04.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže
Mestský úrad v Rožňave
Komisia vzdelávania a mládeže pri MZ v Rožňave

 
Pozvánka
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie vzdelávania a mládeže Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
Dňa 23. 04. 2024 /utorok/ o 15.30 hod v zasadacej miestnosti MsÚ – 2. poschodie
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2023 Michaela Stehlová
2. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
3. Návrh na menovanie koordinátora Rožňavského mládežníckeho parlamentu Mgr. Alžbeta Tamásová
4. Plnenie uznesení PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
  Záver  
material MZ Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 6 MB)

 

 

PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
tajomníčka komisie
Mgr. Matúš Bischof
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 4. 2024, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava