Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

 17.04.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie
Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
ktoré sa uskutoční dňa:
22. 04. 2024 (pondelok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti na prízemí č. dv. 61 MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schvaľovanie programu rokovania  
2. Plnenie uznesení Mgr. Róbert Kobezda DiS.art
3. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl, školských zariadení a príspevkových organizácií Michaela Stehlová
4. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
5. Vatra slobody 11. 5. 2024 Eva Hovorková
6. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2024 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
7. Diskusia, rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF, 25 MB )

 

 

Eva Hovorková
tajomníčka komisie
Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 4. 2024, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava