Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 19.04.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


P o z v á n k a
 
Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:

dňa 23. 4. 2024 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Pozvánka na zasadnutie komisie športu Michaela Stehlová
3. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
4. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2024 pre športové kluby, občianske a rodičovské združenia pri MŠ a ZŠ Ladislav Dávid
5. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 35 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 4. 2024, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava