Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR,okresná a základná organizácia v Rožňave

 24.08.2022
Občianske združenie
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR,okresná a základná organizácia v Rožňave
Názov organizácie : Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR,okresná a základná organizácia v Rožňave.
 
Sídlo : Denné centrum ul.Štítnická 5, 048 01 Rožňava
 
Štatutár : Dušan Leng,predseda základnej a okresnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami SR  v Rožňave.
 
IČO :  31268366
 
Číslo účtu : SK93 7500 0000 0040 2272 7858
 
Kontakt : Dušan Leng,predseda OV a ZO ZPCCH v Rožňave, Tel.: 0902 197508
 
Popis činnosti:
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Rožňave je nezávislým občianskym združením humanitného zamerania, ktoré združuje:občanov postihnutých civilizačnými chorobami, dlhodobe vnútorne chorých, ďalšie právnické a fyzické osoby a sympatizantov, ktorí maú záujem pracovať v prospech zdravotne postihnutých.
Medzi dôležité aktivity patrí poradenstvo v oblasti sociálnej a zdravotnej.Organizujeme a uskutočňujeme rekondičné a ozdravné pobyty pre členov a rodinných príslušníkovv,zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí.Usporiadame športový deň.
Spolupracujeme s Mestkým úradom v Rožňave a Mestkým divadlom v Rožňave.
 
Počet členov : 150 z toho deti-0
 
Dosiahnuté úspechy: Napomáhame našim zdravotne postihnutým občanom ktorí sú združení v našom zväze aktivitami v oblasti poradenstva,kultúry a športu
 
 
Dušan Leng,predseda ZO a OV ZPCCH v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 2016, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava