Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy

 24.08.2022
Občianske združenie
 Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy bolo založené v roku 2013 s cieľom utvárať, udržiavať a rozvíjať spoluprácu medzi Rožňavou a jej partnerskými mestami v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnej, spoločenskej a hospodárskej oblasti. Nedeliteľnou a základnou súčasťou týchto aktivít je spolupráca a zosúladenie cieľov v tejto oblasti so samosprávou mesta Rožňava.

Členmi občianskeho združenia sú bývalí pracovníci samosprávy mesta, pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania, poslanci mestského zastupiteľstva a podnikatelia. Združenie má 10 členov.

Nosným projektom združenia je pokračovanie v organizovaní Medzinárodného maliarskeho tábora Józsefa Basku MLYN Rožňava. V rokoch 2015-2019 sa ho v priemere zúčastňovalo po 16 výtvarných umelcov z Rožňavy a okolia, zo Slovenska a z 5 partnerských miest Rožňavy.

Združenie za 6 rokov činnosti zorganizovalo 10 výstav z oblasti výtvarného umenia a dejín Rožňavy, ďalej medzinárodnú prehliadku baníckych dychových hudieb, prezentovalo diela výtvarných umelcov v partnerských mestách Budapest Belváros-Lipótváros, Český Těšín a Szerencs. Bolo v roku 2018 iniciátorom a hlavným organizátorom Roka Kálmána Tichyho, prvého podujatia takéhoto druhu v novodobej histórii mesta.

Svoje podujatia realizuje s podporou fondov a nadácií ako aj s podporou a úspešnou spoluprácou s mestom Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 2020, Erika Švedová - Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava