Oficiálna stránka mesta Rožňava

DOMKA - združenie saleziánskej mládeže

 13.08.2011
Stredisko Rožňava
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže
Názov klubu: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava
 
Sídlo: Námestie baníkov 30, 04801 Rožňava

Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Blahúsová

IČO: 31295061

Dátum registrácie: 30.10.1991
 
Kontakt: 0903 676 645, domka.roznava@gmail.com

 

Charakteristika:

Sme občianske združenie zamerané na výchovu detí a mládeže. Na tento cieľ - vychovávať - používame preventívny výchovný systém. Spočíva v príprave výchovných programov a ich realizáciou v živote našich destinatárov skôr, ako sa dostanú do krehkého vplyvu negatívneho prostredia. Základným prostriedkom je pravidelné (z pravidla raz za týždeň) stretávanie sa v skupine. Samozrejme nechýbajú rôzne podujatia jednorázového charakteru ako turnaje, výlety, prenocovačky... Počas prázdnin organizujeme tábory, splavy riek, cyklovýlety, prechody horských hrebeňov, duchovné cvičenia a pod.

Dôležité aktivity: Letný a jarný prímestský tábor, pobytový tábor, chaty pre našich dobrovoľníkov, turnaje, výlety

Dosiahnuté úspechy: Nositelia Ceny mesta Rožňava za rok 2013

Viac o nás a našich pripravovaných akciách sa dozviete na stránke  www.roznava.domka.sk alebo na facebooku skupina "DOMKA Rožňava"

 

 


© Mesto Rožňava, 2022, Mgr. Lenka Leštáková Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava