Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Centrum obnovy pamiatok Rožňava

 24.08.2022
Centrum obnovy pamiatok Rožňava

Názov organizácie:  Centrum obnovy pamiatok Rožňava

Sídlo: Záhradnícka 1788/1, 048 01 Rožňava

Štatutári:  Ing. Attila Kelecsényi , predseda, Arpád Görgey, podpredseda, Mgr. Michal Drengubiak, člen predsedníctva, Vladimír Polóny, člen revíznej komisie

Kontakt: 0907 465 430 (Vladimír Polóny), coproznava@gmail.com, www.facebook.com/COPRV

IČO: 53422112

IBAN:  SK12 0900 0000 0051 7899 3620

 

Charakteristika

Cieľom  Centra obnovy pamiatok Rožňava  je obnova a rekonštrukcia pamiatok, zvyšovanie povedomia širokej a odbornej verejnosti v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, zbierok, starožitností a tradícií a podpora cestovného ruchu. Členovia združenia sa podieľajú aj na  čistení koryta potoka Drázus, parkov a verejných priestranstiev. Zveľadili  vchod do historickej strážnej veže s výmenou vstupných dverí a obnovili informačné tabule s historickými informáciami o meste a strážnej veži. Taktiež už 6 rokov realizujú obnovu a rekonštrukciu Kalvárie v Rožňave. Organizujú aktivity a podujatia na napĺňanie cieľov zamerané na zlepšenie stavu pamiatkových alebo inak historicky cenných objektov alebo ich súborov.

Vďaka nadácii Tesco, kde sa v hlasovaní umiestnili na druhom mieste mohli vyrobiť informačný panel, ktorého informácie prevedú návštevníkov Kalvárie jej históriou v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Pribudli aj nové smerové tabule z centra mesta až ku Kalvárii.

Zduženie má rozpracovaných niekoľko projektov, ale medzi najvýznamnejšie pre rok 2022 bude výstavba zaniknutej kaplnky, ktorá sa nachádzala pod jedným zastavením a zostali po nej len základy. Po jej postavení majú prisľúbené, že ju oficiálne vysvätia a Biskupstvo do nej venuje sochu Panny Márie. Táto kaplnka bude môcť slúžiť aj na obrady, ako sú krstiny, alebo sobáše, ako to bolo v minulosti.

Medzi ďalšie projekty patrí vybudovanie odpočívadla pre turistov a návštevníkov Kalvárie, digitalizácia a vytvorenie virtuálnej prehliadky Kalvárie, obnova a zveľadenie vstupnej chodby v strážnej veži s odpočívadlami na schodoch.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2022 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava