Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

LAURA

 13.08.2011
Združenie mladých
LAURA
Názov klubu: LAURA, združenie mladých
Sídlo: Námestie baníkov 29, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniela Šušová – predsedníčka strediska
Číslo účtu: 0099628462/0900Telefón : 058/7346496
IČO: 31311512
Dátum registrácie: 16.1.1997
Počet členov : 130 členov/120 mládež
web stránka : www. laura-mladez.sk
 

LAURACharakteristika:
Združenie Laura vykonáva aktívnu činnosť s deťmi a mládežou mesta Rožňava a jeho okolia, zameranú na integrálnu výchovu detí a mladých aj zo sociálne slabších rodín, rodín neúplných, alebo takých, kde jeden z rodičov je alkoholik, alebo ináč závislý, ako aj na prácu s deťmi z rómskych rodín.


Snahou združenia je pomáhať deťom a mladým nachádzať pravé hodnoty v živote, ktoré ich postupne privedú k objaveniu zmyslu života, učiť ich žiť a vidieť veci pozitívne, aj napriek ťažkostiam, s ktorými sa denne stretávajú.


V zmysle týchto zásad organizujú aj v roku 2011 počas jarných a letných prázdnin prímestské tábory, kde chcú umožniť všetkým, ktorí sa ich zúčastnia dobre naplniť čas prázdnin, dať priestor hrám, súťažiam, športovaniu, zábave, pohybu, pobytu v prírode, tvorivým dielňam, jednoducho tvorivosti, kreativite a rôznym zručnostiam. Chcú pomáhať deťom nadobúdať si vzťah k prírode, ekológii, učiť ich budovať vzájomné vzťahy, rešpektovať sa navzájom, vychovávať v nich zmysel pre dobro v duchu kresťanských zásad.

 

 Aktivity organizácie:
• Prímestské tábory: Jarný prímestský tábor, Letný prímestský tábor, Tvorivý tábor
• Pobytové podujatia: Dni v Zelenom Dome, Pomôžem ako viem, Prázdninové dni, Týždeň výziev, Jesenné prázdniny, Vianoce spoločne...
• Výlety, exkurzie, chatovačky: Tajomstvo Troch Kráľov, Veľkonočná radosť, Májový víkend, Ako ešte nebolo, Rozprávkové dni, Tajomstvá Narnie, Spoznávanie nových ľudí, Pravé hodnoty, Tomáš a Kráľovstvo, Hubová inak, Látkovské kopce, Rytier dobrých skutkov, Jesenná príroda, Víkendové párty...
• Športové aktivity: Všadebol a všetkovedel, Laurovica...
• Kultúrne aktivity: Zasnežené dni, Misijná nedeľa, Fašiangy v Laure, Deň so zvieratkami, Dobytie okolia, Adventné vence, Kráľovská hostina, Predvianočné tvorenie, Deň počatého dieťaťa, Tajomné komnaty, Tajomstvo krabice, Bodka za školou...
 
 

 


© Mesto Rožňava, 2013, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava