Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Jednota dôchodcov na Slovensku

 13.08.2011
Mestská organizácia v Rožňave
Jednota dôchodcov na Slovensku

Názov klubu: Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia v Rožňave
Sídlo: Letná 42, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Gustáv Hartman – predseda organizácie
IČO: 00897019
Dátum registrácie: 20.4.1955

Charakteristika:

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska bola v Rožňave založená  20. apríla 1995. Má 125 členov a organizuje podujatia pre všetkých dôchodcov v meste Rožňava.

 V úzkej spolupráci so samosprávou mesta každoročne organizuje stretnutia dôchodcov z príležitosti Medzinárodného dňa žien, Dňa matiek a Mesiaca a akcie v rámci Mesiaca úcty k starším. Ďalej sú to vzdelávacie programy ako zájazdy za kultúrno-historickými pamiatkami Slovenska, do termálnych kúpalísk, ako aj na divadelné predstavenia.

Od roku 2017 sme v spolupráci s mestom Rožňava zrealizovali 1. ročník „Stretnutia bývalých Rožňavčanov“,  ktoré po veľmi pozitívnych ohlasoch opakujeme každý rok.

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Erika Švedová - Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava