Slávnostné otvorenie komunitného centra   26.2.2015

 

Po trojtýždennom nacvičovaní kultúrneho programu konečne nastal deň, na ktorý sme sa tak usilovne pripravovali.  Slávnostné otvorenie komunitného centra otvorila len trojročná Anna Mária prekrásnou básničkou.  Po nej privítal všetkých prítomných  vedúci komunitného centra p. Ikri.  Oboznámil prítomných  s činnosťou komunitného centra. Predstavil krúžkovú činnosť pričom  kládol dôraz na vzdelávaciu činnosť,  doučovanie a osobnú  hygienu deti. Potom odovzdal slovo vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky na Mestskom úrade v Rožňave p. Ing. Valkovej.  Pani Valková informovala prítomných o projekte komunitného centra,  ktorý zastrešuje mesto Rožňava,  o jeho poslaní a náplni práce ako aj pripravovaných aktivitách. Po jej výstupe sa spustil kultúrny program, ktorý moderoval p. Ikri. Program bol nabitý pozitívnou energiou  ako aj  trémou účinkujúcich.  Nádherné spevy v materinskom rómskom jazyku boli plné vášne, ale aj smútku. Okrem piesní deti predstavili aj nacvičené moderné tance: breagdance a hip-hop. Každý jeden účinkujúci vydal zo seba to najlepšie. V obecenstve sedelo vyše 120 ľudí a boli nadšení programom a celkovou atmosférou.

 

 

 

Bc. Marian Ikri
odborný pracovník poverený vedením
komunitného centra

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.