Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pracovná terapia

 25.08.2016
Komunitné centrum na Krátkej ulici začalo realizovať svoje aktivity od júna 2016. Tak ako pri všetkých začiatkoch v našom živote sa najprv zoznamujete s prácou, kolektívom a v prípade komunitného centra i s ľuďmi, ktorí sem prichádzajú. Začali sme s prispôsobovaním priestoru našim aktivitám, upratovali, zariaďovali...
Pracovná terapia

Komunitné centrum na Krátkej ulici začalo realizovať svoje aktivity od júna 2016. Tak ako pri všetkých začiatkoch v našom živote sa najprv zoznamujete s prácou, kolektívom a v prípade komunitného centra i s ľuďmi, ktorí sem prichádzajú. Začali sme s prispôsobovaním priestoru našim aktivitám, upratovali, zariaďovali... V rámci skupinovej aktivity „Pracovná terapia“ sme skrutkovali, pribíjali kladivom, vŕtali a neskôr upratovali, čistili, umývali, zametali... Na aktivitách sa zúčastňovali deti i dospelí, muži, ženy a pravdaže tím komunitného centra. Terapia prácou je súčasťou prevenčných, ale aj aktivít odstraňujúcich sociálno-patologické javy.

A hurá, komunitné centrum funguje!!!

                                                                                                                            
 
 
 
Mgr. Marcela Tomášiková
odborná garantka KC
 
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 8. 2016, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytoej politiky