Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - národný projekt

 06.04.2022
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni ...
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - národný projekt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

realizuje národný projekt

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Trvanie projektu: september 2019 – december 2022

Kód projektu: ITMS2014+ 312041Y403


“Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
 

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk

 

© Mesto Rožňava, 6. 4. 2022 Ing. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava