Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Talentová súťaž

 25.08.2016
Talentovou súťažou v speve a tanci sme sa v mesiaci júl prehupli do druhej polovice prázdnin. Deti a mládež, ktorá navštevuje Komunitné centrum (ďalej len „KC“), počas mesiaca júl nacvičovala prezentácie, ktoré potom predviedla pred publikom – rodičmi, súrodencami, starými rodičmi a kamarátmi ...
Talentová súťaž

Talentovou súťažou v speve a tanci sme sa v mesiaci júl prehupli do druhej polovice prázdnin. Deti a mládež, ktorá navštevuje Komunitné centrum (ďalej len „KC“), počas mesiaca júl nacvičovala prezentácie, ktoré potom predviedla pred publikom – rodičmi, súrodencami, starými rodičmi a kamarátmi. Prvé miesto si hip-hopom vytancovala Nikolka Lavenová, druhé miesto si vytancovali sesternice Angelika Rézmuvesová a Annamária Rézmuvesová a na treťom mieste sa so spevom ocitla Kristínka Landoriová. Potlesku nebolo konca kraja a po súťaži sa nielen súťažiaci mohli vytancovať na detskej diskotéke.

Mgr. Marcela Tomášiková
odborná garantka KC
 

© Mesto Rožňava, 25. 8. 2016, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytoej politiky