Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Aktivity komunitného centra na Krátkej 30 v súvislosti s pandémiou COVID- 9 v mesiaci marec 2020

 15.04.2020
V mesiaci marec sme sa zameriavali najmä na prevenciu proti šíreniu vírusu COVID – 19. Naša činnosť pozostávala z priebežného poskytovania informácií v súvislosti s opatreniami a obmedzeniami (distribúcia letákov) za účelom predchádzania a zamedzenia šíreniu pandemického ochorenia, rozoznávania príznakov a dôležitosti používania ochranných prostriedkov. Za týmto účelom sme získali rúška z Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor v počte 330 ks pre dospelých a zo Slovenského Červeného kríža 210 ks pre deti. V rámci zvýšenia hygieny sme v KC vyrobili dezinfekčné mydlá ...
Aktivity komunitného centra na Krátkej 30 v súvislosti s pandémiou COVID- 9 v mesiaci marec 2020

V mesiaci marec sme sa zameriavali najmä na prevenciu proti šíreniu vírusu COVID – 19. Naša činnosť pozostávala z priebežného poskytovania informácií v súvislosti s opatreniami a obmedzeniami  (distribúcia letákov) za účelom predchádzania a zamedzenia šíreniu pandemického ochorenia, rozoznávania príznakov a dôležitosti používania ochranných prostriedkov. Za týmto účelom sme získali rúška z Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor v počte 330  ks pre dospelých a zo  Slovenského Červeného kríža 210 ks  pre deti. V rámci zvýšenia hygieny  sme v  KC vyrobili dezinfekčné mydlá. Následne boli rúška a dezinfekčné mydlá distribuované obyvateľom severnej časti mesta, Rožňavskej bane a  Nadabulej aj za spolupráce príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby.  Príslušníkom  miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) ďakujeme za ich ochotu a pomoc pri distribúcii rúšok pre seniorov a ohrozené skupiny obyvateľov. Obyvatelia boli usmernení o   nutnosti nosenia rúšok na verejnosti ako aj o starostlivosti o rúška pre zachovanie sterilnosti.

V rámci predchádzania šíreniu pandemického ochorenia sme zabezpečili nákup potravín a hygienických potrieb pre klientku s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.

Podľa potreby sme zabezpečili pre deti zo severnej časti pokračovanie vo vzdelávacom procese z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení. Zabezpečili sme prístup k učebným materiálom, usmernili ich vo vyučovaní.

V priebehu  mesiaca apríl budeme distribuovať zvyšné rúška a poskytovať informácie v súvislosti s opatreniami a obmedzeniami pre všetkých našich klientov.  Máme v pláne aj výrobu a distribúciu dezinfekčného gélu pre našich klientov.  

Spracovala: Bc. S. Szántóová – odborná pracovníčka KC

© Mesto Rožňava, 15. 4.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta