Oficiálna stránka mesta Rožňava

Vianoce v Komunitnom centre

 30.01.2017
A prišiel mesiac december. Všeobecne vnímaný nielen ako posledný mesiac v roku, ale i mesiac so zvláštnym nádychom radosti, očakávania...veď je to predsa mesiac hojnosti, darčekov, ľudia sú vrúcnejší, prajní a štedrí. A na sklonku vítame nový rok, s nádejou, novým začiatkom, predsavzatiami...
Vianoce v Komunitnom centre
A prišiel mesiac december. Všeobecne vnímaný nielen ako posledný mesiac v roku, ale i mesiac so zvláštnym nádychom radosti, očakávania...veď je to predsa mesiac hojnosti, darčekov, ľudia sú vrúcnejší, prajní a štedrí. A na sklonku vítame nový rok, s nádejou, novým začiatkom, predsavzatiami...
V Komunitnom centre sme si na konci mesiaca november povedali: Čomu sa tematicky budeme venovať v mesiaci december? Inak, milý čitateľ, každý mesiac má v našom komunitnom centre nejakú tému, ktorej podriaďujeme aktivity. Dlho sme nerozmýšľali a jednohlasne zakričali: Vianoce!!! A vzápätí prišli otázky: Čo budeme robiť? Aké kreatívne aktivity? Budeme rozdávať darčeky? Komu?...Urobíme Vianoce v Komunitnom centre. Voľba padla na posledný pracovný predsviatočný deň: 23-tí december!!!
A začali sme: Čo symbolizuje Vianoce? No predsa stromček! Vianočná výzdoba! Pančuchy na kozube! Darčeky! Zábava! Radosť z narodenia Ježiška! A  predstav si, milý čitateľ, my sme to všetko mali! Stromček? Až dva! Jeden, voňavý, nám priniesli z Mestských lesov. A druhý, ktorý nikdy nevyschne,  sme zase mali z burzy, kam nám, na Krátku 30 vždy prinesú prajní ľudia šaty, obuv  a im už nepotrebné veci, no nám sa zídu. Výzdoba? Celý december sme ju vyrábali! Reťaze z pukancov a prepletaného krepového papiera, hviezdy z papierových desiatových vreciek, papierové cencúle i symboly Vianoc na okná... Naši chlapci vyrobili maštaľku z kartónu i betlehemskú hviezdu, celý mesiac sme maľovali vianočné motívy, vyrábali svietniky, lízatkových sobíkov i jedinečné vianočné pozdravy s odtlačkami prstov, zo škatúľ zas tehlový kozub...
A deň D?
Vianoce boli krásne, recitovali sa básne.
Voňala škorica, z darčeka kukala opica.
Narodil sa Ježiško v Betleheme,
preto sa z Vianoc radujeme.
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nám prispeli svojím  dielom:
  • pánovi primátorovi nesmierna vďaka za občerstvenie,
  • Materskej škole s pani riaditeľkou na Krátkej ulici za krásny kultúrny program,
  • Firme Brantner,
  • Pánovi kaplánovi z rímsko-katolíckej cirkvi za slová Božie,
  • Pánovi viceprimátorovi za povzbudenie v čase vianočnom,
  • všetkým skvelým zamestnancom mestského úradu za darované veci,
  • rodine Alexandra „Šortyho“ Rézmuvesa, rodine Kolomana „Goguša“ Landoriho,
  • arcidiecéznej charite za jabĺčka,
  • všetkým našim deťom za básničky, vinše, výzdobu a krásny pocit
a...nakoniec skvelej Katke, Jurajovi, Dávidovi, Christopherovi, Nicolasovi...
Ste úžasní!
Teta Marcela
Spracovala: Mgr. Marcela Tomášiková – odborná garantka komunitného centra
© Mesto Rožňava, 30. 1. 2016, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky