Zoznamovacie stretnutie: „Poďte k nám“ 16.2.2015
 
K tomu aby sme mohli napĺňať stanovené  ciele  a poslanie komunitného centra v Rožňave sme potrebovali na začiatok  získať záujem deti a mládeže  o naše pripravované vzdelávacie, záujmové  a krúžkové aktivity.  Rozhodli  sme sa uskutočniť podujatie pod názvom: „Poďte k nám“. Na toto podujatie prišlo okolo 60 deti, čo nás milo prekvapilo. Vedúci komunitného centra p. Ikri prítomných informoval o poslaní a cieľoch  komunitného centra. Vysvetlil deťom a mládeži, že aj oni môžu prísť s novými nápadmi na aktivity, ktoré by chceli realizovať v komunitnom centre. Podmienkou účasti na aktivitách je účasť  na doučovaní pred krúžkovou činnosťou, dodržiavanie  vnútorného poriadku a disciplíny. Prítomní  pochopili tieto skutočnosti a s radosťou sa pustili do prihlasovania na záujmovú činnosť.

 

 

Bc. Marian Ikri
odborný pracovník poverený vedením
komunitného centra

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.