Medzinárodný deň Rómov  30.4.2015

 

Táto komunitná aktivita sa pripravovala dva týždne. Program bol rozdelený na niekoľko častí.  Podujatie moderovala  p. Lányiová, ktorá  informovala prítomných o pôvode Rómov, o ich odchode z Indie a príchodu do Európy. Taktiež sa zmienila o prvej zmienke o Cigánoch na Slovensku,  konkrétne v Spišskej Novej Vsi, kde ich videl vtedajší richtár  túlať sa po lesoch. Ďalej  obecenstvo informovala o tom, že  kde, odkedy a prečo  sa oslavuje medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá  na deň  8. apríla. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktorí sa  na svojom I. kongrese zišli zo 14 krajín sveta v dňoch 8.- 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.  Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu - Internacional Romani Union (IRU) a Medzinárodnú rómsku úniu - Maškarthemutňi romaňi khetaňiben. Odmietli označenie cigán (Zigeuner, Gitanos, Gypsies) ako ne-rómske, ktorým ich označujú ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) pomenovania Róm/Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Medzi jednotlivými blokmi prezentácie vystupovali deti s programom. Moderný tanec, salsu a breagdance pripravoval a nacvičoval s deťmi pracovník komunitného centra  p. Boldi. Sólové spevy a duety pripravila a nacvičila p. Monika Lányiova. Spievalo sa hlavne v materinskom rómskom jazyku, čím sa  atmosféra v  komunitnom centre vystupňovala až natoľko, že obecenstvo spievalo s účinkujúcimi deťmi. Kultúrno-spoločenské podujatia takéhoto charakteru sú aktivitami, ktoré Rómov spájajú, potom sú otvorenejší a spolupráca je s nimi jednoduchšia. Je veľmi dôležité, aby naša minorita, ale ja majorita dozvedela o histórii Rómov  čo najviac a tak možno  lepšie chápali obe strany niekedy nechápavé správanie našej komunity, ktoré v niektorých prípadoch pramení aj z histórie, tradícii a mentality.

 

 

 

Bc. Marian Ikri
odborný pracovník poverený vedením
komunitného centra

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

  

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.