Kultúrny program k MDŽ 20.3.2015

 

Ako ďalšiu aktivitu sme zorganizovali oslavu  medzinárodného dňa žien. Dôraz sme pri príprave kládli na matky. Príprava programu trvala dva týždne. Spevy pripravil p. Ikri a p. Lanyiová v rámci dobrovoľníckej činnosti a básničky a tance p. Boldi. Program otvoril vedúci komunitného centra p. Ikri, privítal všetkých prítomných a priblížil aj históriu vzniku medzinárodného dňa žien. Potom slovo odovzdal mladému talentovanému Tiborovi Kuruovi, ktorý moderoval celý nasledujúci program. Deväť malých škôlkarov a tri deti vo veku troch rokov otvorili program básničkami, ktoré venovali svojim mamičkám a na záver mali pripravenú aj spoločnú básničku. Po ich vystúpení nasledovali deti s pesničkami ako aj tancami. Nálada bola veľmi dobrá a všetci sa dobre zabávali. Tri mamičky sa prišli aj poďakovať za krásny kultúrny program a básničky.


                                                


 

Bc. Marian Ikri
odborný pracovník poverený vedením
komunitného centra

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.