„Je nám jedno koľko máš rokov“   22.5.2015
 
 
Dňa 22.5.2015 sme pripravili komunitnú aktivitu pod názvom: “Je nám jedno koľko máš rokov“. Samotný názov nasvedčuje tomu, že sme chceli zapojiť do našich aktivít aj rodičov, čo sa nám úspešne aj podarilo. Hlavnou  témou tejto aktivity  bola budúcnosť detí, potreba  a dôležitosť vzdelania.  Aktivita bola veľmi prospešná, nakoľko sa nám  podarilo prilákať aj  rodičov  a zároveň posilniť vzťahy medzi nami pracovníkmi komunitného centra a obyvateľmi  hlavne severnej časti mesta.
 
 
 
František Landori
odborný pracovník komunitného centra

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.