Deň detí  01.06.2015
 
 
V mesiaci  jún sme zorganizovali komunitnú akciu, ktorej sa potešili hlavne deti. Dňa 01.06.2015 sme oslávili Deň detí v spolupráci s mestským úradom, ktorý nám prispel finančným príspevkom na realizáciu tejto aktivity, za ktorý aj touto cestou ďakujeme. S našimi dobrovoľníkmi sme zorganizovali športové hry, ktoré boli rozdelené do viacerých disciplín. Deti boli odmenené sladkosťami a inými drobnosťami. Na záver sme celú akciu spríjemnili púšťaním hudby.
 
 
 
 
František Landori
odborný pracovník komunitného centra

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.