Oficiálna stránka mesta Rožňava

Sebaobrana

 05.04.2019
V súlade s Plánom činnosti Mestskej polície Rožňava bola vykonaná špecializovaná odborná príprava príslušníkov mestskej polície zameraná na precvičenie prvkov sebaobrany ...
Sebaobrana

V súlade s Plánom činnosti Mestskej polície Rožňava bola vykonaná špecializovaná odborná príprava príslušníkov mestskej polície zameraná na precvičenie prvkov sebaobrany. Prípravu viedol skúsený inštruktor – sensei Mojmír Marton , ktorý je držiteľom čierneho pásu (3. DAN). V rámci odbornej prípravy si policajti zdokonalili praktické návyky pri prekonaní pasívneho odporu, odvracaní útoku a následne činnosť pri spacifikovaní útočníka spolu s využitím rôznych typov odvádzacích techník.

© Mesto Rožňava, 5. 4. 2019 ng. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava