Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kontrola taxislužieb na území mesta Rožňava

 04.09.2023
Kontrola taxislužieb na území mesta Rožňava
Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom Rožňava, v rámci plánovaných kontrol, vykonala v popoludňajších hodinách dňa 31. augusta 2023  preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na kontrolu prevádzkovania taxislužby na území mesta Rožňava.  Počas tejto akcie boli na rôznych miestach kontrolovaní vodiči a vozidlá taxislužby a vykonanou kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie Zákona o cestnej premávke a ani príslušného VZN mesta Rožňava.
 
 
fotka taxisluzba
 

Ing. Róbert HANUŠTIAK
 náčelník Mestskej polície
R O Ž Ň A V A
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 9.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta