Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Akcia „REFLEX“

 27.11.2023
Akcia „REFLEX“
Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom v Rožňave sa podieľala na celoštátnej preventívno-bezpečnostnej akcie s názvom „REFLEX“. V rámci tejto akcie boli v popoludňajších hodinách dňa 24. novembra 2023 vykonané kontroly zamerané na povinnosť reflexného označenia chodcov za zníženej viditeľnosti. Na rôznych miestach boli kontrolovaní a súčasne i poučovaní chodci o povinnosti, ale najmä o dôležitosti používania reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. Tieto prvky značne zvyšujú viditeľnosť chodcov za zníženej viditeľnosti čo výraznou mierou prispieva k ich bezpečnosti  počas pohybu v cestnej premávke. Počas akcie boli súčasne chodcom rozdávané reflexné pásky s poučením o ich správnom používaní a umiestnení na odeve.
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník mestskej polície
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 11.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta