/ Mestský kamerový systém | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mestský kamerový systém

Priestory monitorované kamerovým systémom

nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
Mestský úrad, Šafárikova 2 Nám. baníkov - "GARANT" Nám. baníkov - "MEDEK" Ul. ak. Hronca - cintorín
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 276 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 276 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 248 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
Ul. Šafárikova, Sl. sporiteľňa Ul. Šafárikova, hl. pošta Ul. Košická, Ul. Zel. stromu Ul. Kyjevská, "Šugár" - sídl. JUH
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
Ul. Zakarpatská 19 - budova RPIC Ul. Zakarpatská, "Snaha" Rožňavská Baňa križovatka Rožňavská Baňa 176
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 124 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 124 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
križovatka Ul. Šafárikova, Ul. pionierov Ul. zlatá (križovatka s Ul. Hviezdoslavovou) Ul. kozmonautov, v križovatke s Ul. slnečnou Ul. krátka 28 - MŠ
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 253 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 208 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
Ul. krátka 30 Ul. kúpeľná Póschova záhrada Ul. Šafárikova - fontána
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
obrazok kamery      
Aleji J. P. II.      
       

 

Prevádzkovateľ: Mesto Rožňava – Mestská polícia, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania: ochrana majetku, verejných priestorov, občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom so záznamom.

Právny základ spracovania: spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl.6 ods. 1/e, f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e, f Zákona 18/2018 Z. z.

Doba uchovávania záznamu: 10 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti.

Vaše práva: na prístup k osobným údajom, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť, na základe vyžiadania, poskytnúť záznamy z kamier subjektom, ­ktorým poskytnutie vyplýva zo zákona napr. súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom ­konaní.

Informovanie o spracovaní osobných údajov. https://gdpr.somi.sk/index.php?id=16