Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mestský kamerový systém

Priestory monitorované kamerovým systémom

nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
Mestský úrad, Šafárikova 2 Nám. baníkov - "GARANT" Nám. baníkov - "MEDEK" Ul. ak. Hronca - cintorín
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 276 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 276 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 248 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
Ul. Šafárikova, Sl. sporiteľňa Ul. Šafárikova, hl. pošta Ul. Košická, Ul. Zel. stromu Ul. Kyjevská, "Šugár" - sídl. JUH
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system kamera Námestie baníkov - Strážna veža nahlas kam. system
Ul. Zakarpatská 19 - budova RPIC Ul. Zakarpatská, "Snaha" Námestie baníkov - Strážna veža Rožňavská Baňa 176
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 124 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 124 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
križovatka Ul. Šafárikova, Ul. pionierov Ul. zlatá (križovatka s Ul. Hviezdoslavovou) Ul. kozmonautov, v križovatke s Ul. slnečnou Ul. krátka 28 - MŠ
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 253 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 208 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system nahlas kam. system
Ul. krátka 30 Ul. kúpeľná Póschova záhrada Ul. Šafárikova - fontána
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 134 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
zobraziť na mape
( JPEG, 282 kB)
obrazok kamery kamera paterova kamera pri bille juh kamera Ul. Zakarpatská
Aleji J. P. II. - Ul. Páterova (križovatka s Ul. medzimlynskou) Alej J. P. II (križovatka s Ul. medzimlynskou) Ul. Zakarpatská (križovatka Shell)
       

 

Prevádzkovateľ: Mesto Rožňava – Mestská polícia, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

 

Účel spracovania: ochrana majetku, verejných priestorov, občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom so záznamom.

Právny základ spracovania: spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl.6 ods. 1/e, f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e, f Zákona 18/2018 Z. z.

Doba uchovávania záznamu: 10 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti.

Vaše práva: na prístup k osobným údajom, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť, na základe vyžiadania, poskytnúť záznamy z kamier subjektom, ­ktorým poskytnutie vyplýva zo zákona napr. súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom ­konaní.

Informovanie o spracovaní osobných údajov. https://gdpr.somi.sk/index.php?id=16