Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kontrola na dodržiavania zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov

 20.09.2023
Kontrola na dodržiavania zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov
Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru v Rožňave v popoludňajších hodinách v 36. týždni vykonala cielenú preventívno-bezpečnostnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami. Kontrola bola vykonaná v pohostinských zariadeniach a na verejných priestranstvách, kde sa  mládež začiatkom školského roka najčastejšie  zdržiava. Počas tejto akcie boli vykonané dychové skúšky na zistenie požitia alkoholu, ale nebolo zistené žiadne porušenie kontrolovaného zákazu.

Mestská polícia upozorňuje, že v zmysle Zákona NR SR č.219/1996 Z. z.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa protiprávneho konania dopustí osoba mladšia ako 18 rokov, ak požije alkohol alebo iné návykové látky a súčasne i ten kto predá alebo podá alkoholické nápoje  alebo inak umožní ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.

Negatívny vplyv alkoholu na dospievajúci organizmus je všeobecne známy a preto budeme podobné akcie realizovať aj v budúcnosti.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 9.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta